Uutinen 18.12.2015

EU:n päämiehet pakolaiskriisistä: Jo sovittuihin toimiin saatava vauhtia

© Euroopan unionin neuvosto
Liittokansleri Angela Merkel ja pääministeri Juha Sipilä Eurooppa-neuvoston kokouksessa torstaina.
Liittokansleri Angela Merkel ja pääministeri Juha Sipilä Eurooppa-neuvoston kokouksessa torstaina.

EU:n päämiehet keskustelivat vuoden viimeisessä huippukokouksessaan 17.–18.12. muun muassa keinoista turvata Schengen-alueen ulkorajat, jotta hallitsematon muuttoliike saadaan kuriin. Lisäksi päämiehet käsittelivät Iso-Britannian EU-suhdetta. Asialistalla oli myös terrorismin torjunta ja EMU:n kehittäminen. 

Ennen varsinaista huippukokousta pienempi maaryhmä mukaan lukien Suomi tapasivat Turkin pääministeri Davutoğlun. EU haluaa Turkin pysäyttävän maasta Kreikkaan tulevat turvapaikanhakijat sekä parantavan maassa olevien pakolaisten elinolosuhteita. Tämän jälkeen EU-maat olisivat valmiita ottamaan pakolaisia suoraan leireiltä Turkista. Näin voitaisiin varmistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pääsy kansainvälisen suojelun piiriin sekä viedä pohjaa ihmissalakuljettajien toiminnalta ja vähentää ihmishenkien menetyksiä Välimerellä.

Myös pääministeri Juha Sipilä painotti, että turvapaikanhakijoiden tulon Turkista on loputtava ennen kuin pakolaisia aletaan siirtää leireiltä EU-maihin. Perjantaina sisäministeriö teki päätöksen Suomen vuoden 2016 pakolaiskiintiöiden kohdentamisesta. Ensi vuonna Suomi varautuu ottamaan Turkissa olevia syyrialaispakolaisia, joiden osuus 750 henkilön kiintiöstä voisi olla jopa 600.

Ulkorajavalvonta kuntoon

Päämiehet keskustelivat Euroopan komission kuluvalla viikolla antamista ehdotuksista, joiden tavoitteena on turvata EU:n ulkorajat, jotta hallitsematon muuttoliike saataisiin kuriin. Suomi suhtautuu ehdotuksiin varovaisen positiivisesti ja mediassa arvioitiin useiden päämiesten suhtautuneen rajavalvontaan odotettua suopeammin.

”On erittäin tärkeää, että EU-maat huolehtivat tehokkaasti ulkorajavalvonnastaan Schengen-alueella. Vastuu pitää jatkossakin olla jäsenmailla itsellään, mutta mikäli jokin Schengen-maa laiminlyö rajavalvontansa, muilla pitäisi olla mahdollisuus velvoittaa maa pyytämään apua”, pääministeri Juha Sipilä totesi liittyen Euroopan komission ehdotukseen Euroopan rajavartiojärjestelmästä.

Komission ehdotukset käsitellään EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kesken tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Valmista pitäisi tulla Hollannin puheenjohtajakaudella eli ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Vauhtia järjestelykeskusten toimintaan

Osana EU:n vastausta meneillään olevaan pakolaiskriisiin Italiaan ja Kreikkaan on perustettu nk. järjestelykeskuksia turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä varten. Ne eivät kuitenkaan ole alkaneet toimia suunnitelmien mukaisesti. 

Päämiehet vaativatkin Brysselissä, että keskusten toiminnassa todettuihin puutteisiin on puututtava ja turvapaikanhakijoiden rekisteröinnistä on huolehdittava. 

Päämiehet myös painottavat palautusten merkitystä niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun. Euroopan komission arvion mukaan tällä hetkellä alle 40 prosenttia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä käännytetään pois EU:n alueelta.

EU:n on myös edelleen tehostettava toimenpiteitä myös ihmissalakuljetuksen torjumiseksi. Päämiehet muistuttavat aiemmin syksyllä järjestetyistä korkean tason tapaamisista Luxemburgissa ja Vallettassa sekä EU:n ja Turkin toimintasuunnitelmasta, ja niissä sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta. 

Illallisella päämiehet keskustelivat Iso-Britannian pääministerin David Cameronin vaatimuksista maan EU-suhteen uudelleenneuvottelun osalta. Päätöksiä asiassa odotetaan helmikuun huippukokouksesta.

Lisätietoa:

Päätelmät – muuttoliike (EN)

Videotallenne pääministeri Sipilän lehdistötilaisuudesta