Uutinen 4.1.2016

EU-puheenjohtajuus siirtyy Alankomaille

 

Alankomaat on Euroopan unionin seuraava puheenjohtajamaa. Se aloitti puolivuotisen kautensa 1.tammikuuta. Puheenjohtajuus siirtyy Alankomaille Luxemburgilta. Alkava vuoden 2016 puheenjohtajakausi on Alankomaille jo kahdestoista, edellinen kerta oli vuonna 2004.

Kuva: Euroopan unionin neuvosto
LUX ja Hollanti. Kuva: EU
EU-puheenjohtajuus siirtyy 1.1. Luxemburgilta Alankomaille. Kuvassa alankomaiden pääministeri Mark Rutte (vasemmalla) ja Lubemburgin pääministeri Xavier Bettel.

Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli triona. Puheenjohtajakolmikko asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Tämän ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa.

Alankomaat työskentelee kautensa aikana seuraavien puheenjohtajamaiden eli Slovakian ja Maltan kanssa.

Alankomaat aikoo keskittyä olennaiseen

EU-puheenjohtajamaana Alankomaat aikoo keskittyä sellaisiin asioihin, joilla on merkitystä koko Euroopan tasolla kansalaisiin ja talouteen ; kasvuun, työllisyyteen, innovaatioihin.

Tuleva puheenjohtajamaa on määritellyt neljä osa-aluetta, joihin se erityisesti aikoo keskittyä:

  • Muuttoliike ja kansainvälinen turvallisuus.
  • Eurooppa innovaatioiden edistäjänä ja työpaikkojen luojana.
  • Terve talous ja vankka euroalue.
  • Eteenpäin katsova ilmasto- ja energiapolitiikka.

EU-puheenjohtajamaa vie lainsäädäntötyötä eteenpäin ja huolehtii jatkuvuudesta

Puoli vuotta kerrallaan kestävä EU-puheenjohtajuus kiertää kaikkien 28 jäsenmaan kesken. Puheenjohtajamaalla on päävastuu Euroopan unionin neuvoston työskentelystä ja merkittävä vaikutusmahdollisuus puheenjohtajakaudella esille otettaviin ja käsiteltäviin kysymyksiin.

Puheenjohtajamaa johtaa ministerineuvostojen, lukuun ottamatta ulkoasiainneuvostoa, ja niitä valmistelevien virkamiestyöryhmien työtä. Työryhmät valmistelevat EU:n päätöksiä ja tulevaa lainsäädäntöä, joista ministerit päättävät ministerineuvostoissa.

Puheenjohtajavaltio edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Sen tehtävänä on yrittää päästä säädösehdotuksista yhteisymmärrykseen kolmikantakokouksissa, epävirallisissa neuvotteluissa ja sovittelukomitean kokouksissa.

  • Alankomaiden EU-puheenjohtajakausi Twitterissä: @EU2016NL