Uutinen 16.1.2016

Valtionavut kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen – Vuoden 2016 haku on nyt auki

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2016 valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksiin on vuoden 2016 talousarviossa esitetty 382 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen. Vuoden 2016 hakukierroksen painopisteitä ovat muuttoliike ja EU:n suhteet lähinaapureihin, EU ja pohjoismainen yhteistyö, EU ja arktinen sekä EU ja Itämeri.

Muita painopisteitä ovat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka sekä talouskysymykset kuten työllisyys, talous- ja rahaliiton kehittäminen sekä EU:n ja USA:n neuvottelut investointi- ja vapaakauppasopimuksesta (TTIP).

Avustusten ehtoja on uudistettu. Palkkakuluja hyväksytään harkinnanvaraisesti ja myönnetystä tukisummasta voi käyttää enintään 10 prosenttia tiedotushankkeen hallintomenoihin.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana.

Hakemusten tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) 11. päivänä tammikuuta 2016 klo 16.15 mennessä. Kuoreen tunnus: Eurooppatiedotustuki

Lisätietoja: euroopatiedotus@formin.fi tai Juhana Tuomola, tiedottaja, puh. 040 510 7529

Vuoden 2016 hakukierrokseen liittyvät dokumentit: