Uutinen 22.2.2016

Eurooppa-neuvosto sopi Britannia-paketista

 

Valtioneuvoston viestintäosasto  20.2.2016 0.01

TIEDOTE 70/2016

Eurooppa-neuvosto sopi toisena kokouspäivänään 19. helmikuuta uusista järjestelyistä, jotka toteutetaan, mikäli Britannia päättää kansanäänestyksessä pysyä Euroopan Unionin jäsenenä.

  • Tämän neuvottelutuloksen pohjalta pääministeri David Cameron voi suositella briteille, että he äänestävät maansa EU-jäsenyyden jatkumisen puolesta. On tärkeää, että Britannia säilyy EU:n jäsenenä, sanoo pääministeri Juha Sipilä.
  • Erityisesti kohdat, jotka koskevat parempaa sääntelyä sekä EU-lainsäädännön yrityksille aiheuttaman taakan keventämistä, ovat hyvin linjassa Suomen hallitusohjelman EU-linjauksen kanssa, toteaa pääministeri Sipilä.

Järjestelyn pääkohtia ovat:

Talouden ohjaus ja hallinta

  • Talous- ja rahaliiton toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan myös euroalueen ulkopuolisten maiden näkemyksiä ja oikeuksia. Yksi pankkiunionin ulkopuolinen maa voi saada asian neuvoston keskusteluun, jossa tulee pyrkiä mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen. Veto-oikeutta ei kuitenkaan anneta eikä määräenemmistöpäätöksistä siirrytä yksimielisyyteen.

Kilpailukyky

  • Jäsenmaat ja komissio sitoutuvat parempaan ja vähäisempään sääntelyyn sekä EU-lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvan taakan keventämiseen.

Suvereeniteetti

  • Jäsenmaat vahvistavat, että Euroopan Unionista tehdyssä sopimuksessa oleva käsite yhä läheisemmästä liitosta (”Ever Closer Union”) ei anna unionille tai sen toimielimille mahdollisuutta laajentaa perussopimuksissa annettua toimivaltaa.
  • Todetaan, että Britannia ei perussopimuksen mukaisen erityisasemansa vuoksi ole sitoutunut nykyistä pidemmälle menevään poliittiseen yhdentymiseen EU:ssa.
  • Jäsenmaiden parlamenttien asemaa vahvistetaan. Jos yli 55% jäsenmaiden parlamenteista katsoo asian kuuluvan kansalliselle tasolle, neuvosto muuttaa komission antamaa ehdotusta tai päättää lopettaa asian käsittelyn.

Sosiaaliturva ja vapaa liikkuvuus

  • Kaikille jäsenmaille annetaan mahdollisuus indeksoida lapsilisä lapsen asuinmaan tasolle.
  • Luodaan hätätilamekanismi, jolla jäsenmaa voi luvan saatuaan rajoittaa uusien, toisista EU-maista tulevien työntekijöiden tiettyjä sosiaalietuuksia määräajan. Tämä koskee vain työssä käyville maksettavia etuuksia (”in-work benefits”), joita ei ole Suomessa, mutta joita Britanniassa saavat pienipalkkaiset.

Kokouksen lopuksi Eurooppa-neuvosto kehotti Syyrian hallintoa ja sen tukijoita lopettamaan välittömästi hyökkäykset oppositioryhmiä vastaan. Eurooppa-neuvosto tuomitsee siviilialueiden pommitukset ja vaatii niiden lopettamista. Eurooppa-neuvosto korosti myös humanitaarisen avun perillemenon välttämättömyyttä.

Libyan osalta Eurooppa-neuvosto painottaa maan vakauttamista ja kehottaa kaikkia osapuolia perustamaan kansallisen sovinnon hallituksen.