Uutinen 15.3.2016

EU:n maatalousministerit sopivat toimista maatalouden markkinatilanteen helpottamiseksi

Brysseliin saapuneet maanviljelijät osoittivat mieltään maatalouden heikon markkinatilanteen vuoksi maatalousministereiden kokouksen aikana
Brysseliin saapuneet maanviljelijät osoittivat mieltään maatalouden heikon markkinatilanteen vuoksi maatalousministereiden kokouksen aikana

EU:n maatalousministerit sopivat maanantaina 14. maaliskuuta toimista, joiden toivotaan helpottavan maatalouden markkintilanteen kriisiä. Toimet täydentävät syyskuussa 2015 julkistettua tukipakettia.

Brysseliin kokoontuneet maatalousministerit käsittelivät kokouksessaan maatalouden markkinakriisiä. Kriisi on seurausta maataloustuotteiden viennin vähentymisestä ja siitä seuranneesta ylituotannosta.

Tilannetta helpottaakseen ministerit sopivat muun muassa, että maitojauheen ja voin varastoon oston enimmäismäärät kaksinkertaistetaan.

Puheenjohtajan kokouksesta laatimissa päätelmissä esitetään Euroopan komissiolle, että maatalouden valtiontukisääntöjä lievennettäisiin tilapäisesti, erityisesti de minimis-tuen (määrältään vähäiset tuet) enimmäismäärän osalta.

Lisäksi komissio harkitsee mahdollisuutta sallia kansallista tukea kriisitilanteissa. Tuki voisi olla korkeintaan 15 000 euroa tilaa kohti vuodessa.

Heikkoa vientitilannetta helpottamaan komissio jatkaa pyrkimyksiä avata unionin maataloustuotteille markkinoita EU:n ulkopuolella.

Markkinatilanne maitosektorilla, sianlihassa ja vihanneksissa on EU:ssa edelleen heikko. Maidontuotanto on kasvanut koko EU:n alueella, se oli viime vuonna 2,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tuottajahinnat vaihtelevat maittain, mutta EU:n keskihinta on alkuvuonna pudonnut alle 30 sentin litralta, ja hintoihin kohdistuu edelleen laskupainetta.

Euroopan komissio julkisti syyskuussa 2015 toimenpidepaketin maataloustuotteiden markkinaongelmia helpottamaan.  Yhteensä 500 miljoonan euron paketilla pyrittiin helpottamaan välitöntä kassakriisiä, vakauttamaan markkinoita sekä löytämään pidemmän aikavälin toimia elintarvikeketjun kehittämiseksi. Nyt sovituilla toimenpiteillä täydennetään syyskuun pakettia.

Lisätietoa

Puheenjohtajan päätelmät (EN)