Uutinen 11.4.2016

Euroopan unioni ja muuttoliike

EU:n eteläisen naapurialueen kasvava epävakaus on lisännyt Euroopan unioniin pyrkivien ihmisten määrää. EU on sitoutunut vastaamaan muuttopaineisiin Välimerellä pyrkimällä seuraaviin tavoitteisiin:

  • Ihmishenkien menetysten estäminen sekä apua tarvitsevien suojeleminen
  • Ihmiskauppiaiden ja ihmisten salakuljettajien rikollisverkostojen kitkeminen
  • Laittoman muuttoliikkeen taustasyihin pureutuminen
  • Laillisten mahdollisuuksien tarjoaminen muuttoon

Komissio esitti 23.9.2015 joukon toimia, jotka tulisi toteuttaa välittömästi. Kyseiset toimet jakautuvat seuraavasti: 1.) operatiiviset toimenpiteet, 2.) taloudellinen tuki ja 3.) EU:n lainsäädännön täytäntöönpano. Luettelo hyväksyttiin valtion- ja hallitusten päämiesten pitämässä epävirallisessa kokouksessa syyskuussa.

Euroopan yhteinen asia

Eurooppaan saapuvien siirtolaisten ja pakolaisten suuri määrä on haaste kaikille EU-jäsenmaille. Pakotetulle muuttoliikkeelle eli pakkomuutolle ei ole yhtä selittävää syytä, mutta tällä hetkellä merkittävässä roolissa ovat Syyrian, Irakin ja Afganistanin pitkittyneet konfliktit sekä Afrikan sarven ja Länsi-Afrikan kriisit.

EU pitää tärkeänä Hotspot-järjestelykeskusten perustamista. Ihmisiä jonottamassa rekisteröitymistä järjestelykeskuksen edustalla Kreikassa.

EU:n alueelle suuntautuva hallitsematon muuttoliike asettaa jäsenvaltiot vaikeaan tilanteeseen, johon vastaamiseksi tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä tärkeintä on puuttua pakkomuuton taustalla oleviin syihin ja vaikuttaa niiden vähentämiseen kokonaisvaltaisesti.

Turkki avainasemassa

15. lokakuuta Eurooppa-neuvosto keskusteli kokonaisvaltaisista toimista muuttoliikkeen hallitsemiseksi. EU:n omien tavoitteiden ohella yhteistyö Turkin kanssa on avainasemassa kriisin ratkaisemisessa.

Kuva: Euroopan komissio
Frontex
Päämiehet linjasivat huippukokouksessa tarpeesta vahvistaa unionin ulkorajojen valvontaa ja yhteistä palauttamispolitiikkaa.

EU:n tavoitteena on saada sovittua yhteinen toimintasuunnitelma Turkin kanssa. Pidemmällä aikavälillä EU:lla on myös valmius jouduttaa viisumivapauden sopimista.

Marraskuussa järjestettävän Vallettan huippukokouksen tavoitteena on sopia konkreettisista toimista yhdessä Afrikan maiden kanssa.

Unionin omien pyrkimysten osalta Eurooppa-neuvosto kiirehtii jo sovittujen sisäisten siirtojen toimeenpanoa. Päämiehet linjasivat huippukokouksessa tarpeesta vahvistaa unionin ulkorajojen valvontaa ja yhteistä palauttamispolitiikkaa. Lisäksi Hotspot-järjestelykeskusten perustamisen tärkeyttä sovitussa aikataulussa korostettiin.