Uutinen 20.5.2016

Euroopan Meripäivä ensi kertaa Suomessa

Euroopan Meripäivä on vuosittainen merkittävin merialan tapahtuma. Se on järjestetty vuodesta 2008. Tapahtuma rantautui nyt ensi kertaa Suomeen. Turussa pidetyn tapahtuman järjestivät Euroopan komission Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, Suomen valtio ja Turun kaupunki. Esillä oli erityisesti sininen kasvu.  Meri yhdistää ja tapahtuma toikin yhteen EU:n Itämeri-strategiaa toteuttavia tahoja lähivesiltä, mutta myös merialan osaajia aina Välimerta myöden.

Kuva: Kari Vainio, Turun kaupunki
Meripäivä. Kuva: Kari Vainio

EU:n Itämeri-strategia tukee Suomen Itämeri-politiikkaa

Euroopan Meripäivään osallistunut Suomen Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka muistuttaa EU:n Itämeri-strategian merkityksestä myös Suomen Itämeri-politiikalle.

”EU:n Itämeri-strategian päätavoitteet ovat meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Nämä kaikki liittyvät tavalla tai toisella meripolitiikkaan ja siniseen kasvuun.”

Suurlähettiläs Tikka painottaa myös muiden yhteistyömuotojen kuin EU:n merkitystä Itämeren alueella. Suomen Itämeri-politiikkaa toteutetaan EU:n Itämeri-strategian ohella myös muilla foorumeilla, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksissa ja Helcomissa, joissa ovat mukana kaikki Itämeren maat, myös Venäjä.

Tikan mukaan Suomi onkin korostanut kaikkien maiden osallistumista ja Itämeren alueellisen yhteistyön merkitystä myös suurpoliittisesti hankalina aikoina.

Kuva: Juhana Tuomola
Erja Tikka. Kuva: Juhana Tuomola.
Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikan mukaan Euroopan Meripäivä tarjoaa hienon mahdollisuuden esitellä suomalaista meriosaamista.

”Yhteistyökanavien pitäminen auki tukee myös turvallisuuspoliittista tavoitettamme Itämeren alueen vakauden säilyttämisestä. Asiantuntijoiden ja käytännön tasolla Itämeri-yhteistyö onkin jatkunut, mutta ennen pitkää sen jatkuvuus vaatisi myös poliittisen tason vuoropuhelua ja linjauksia eteenpäin”, Tikka sanoo.

Sininen kasvu tarjoaa mahdollisuuksia

Turussa järjestetyn Euroopan Meripäivän keskeinen teema oli sininen kasvu, jolla tarkoitetaan merien kestävää taloudellista hyödyntämistä. Meripäivälle osallistunut meri- ja kalastusasioista vastaava maltalaiskomissaari Karmenu Vella pitää merien tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuudessa hyvin lupaavina.

”Maapallon pinta-alasta on 30 prosenttia maata ja 70 prosenttia merta. Taloudestamme kuitenkin yli 90 prosenttia tulee maalta ja vain pieni osa meristä”, Vella valottaa.

”Meri on myös tärkein liikenneväylämme, kaikista tavarakuljetuksista yli 90 prosenttia kulkee merta pitkin. Samoin myös esimerkiksi yli 90 prosenttia eurooppalaisesta tuulienergiasta tuotetaan merialueilla.”

Vella korostaa myös merien merkitystä biodiversiteetin kannalta; maapallon biodiversiteetistä kun yli 90 prosenttia on merissä. Hänen mukaansa merien merkitys ravinnonlähteinä tulee yhä tärkeämmäksi maapallon väestön yhä kasvaessa.

Kuva: Kari Vainio, Turun kaupunki
Kimmo Tiilikainen ja Karminu Vellan. Kuva: Kari Vainio
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (vasemmalla) isännöi merikomissaari Karminu Vellan (keskellä) Turun-vierailua Euroopan Meripäivässä.

Itämeren alueen yhteistyö esimerkkinä muulle Euroopalle

Komissaari Karmenu Vella antaa tunnustusta Itämeren piirissä tehtävälle suojelutyölle. Hänen mukaansa Itämeren rantavaltiot ovat olleet kunnianhimoisia ympäristönormien kehittämisessä.

”Itämeri on Euroopan herkin merialue, mutta samalla myös yksi pisimmällä kestävän kehityksen ja yhteistyön suhteen.”

Vella vertasi tilannetta Välimereen, jonka piirissä lähtötilanne on vaikeampi. Mutta Itämeren rantavaltiot  ovat tottuneet istumaan yhteisen pöydän ääressä ja keskustelemaan.

Komissaari painotti myös ympäristönormien merkitystä talouskasvulle. Vastakkainasettelu talouskasvu  – ympäristönsuojelu  on hänen mielestään  jo vanhanaikainen. Ei voida ajatella, että talouskasvua  syntyisi ilman ympäristönsuojelua. Jos meri voi huonosti tai tuhoutuu, niin se haittaa tai jopa estää talouskasvua.

”On tärkeää, että emme tee merellä samoja virheitä kuin olemme tehneet maalla ympäristön pilaamisessa.  Jos emme kanna vastuuta merien suojelusta, menetämme myös huomattavia mahdollisuuksia hyötyä taloudellisesti.”

Vellan mukaan näin on myös Itämerellä: ”Itämeri tarjoaa meille huomattavia hyödyntämismahdollisuuksia. Mutta samoin myös meidän tulee kantaa suojeluvastuuta yhdessä.”

Euroopan  Meripäivä järjestetään seuraavan kerran Englannin Poolessa toukokuussa 2017.