Uutinen 24.5.2016

EU:n rekrytointikilpailut ovat käynnissä – hae kansainväliselle uralle

Valtioneuvoston viestintäosaston uutinen, julkaistu 19.5.2016.

Etsitkö monipuolisia ja kansainvälisiä työtehtäviä? Kiinnostaako työskentely EU:ssa? EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Parhaillaan on käynnissä virkamieskilpailu hallintovirkamiehille kahteen eri palkkaluokkaan (AD5 ja AD7). Hakuaika päättyy 14. kesäkuuta kello 12.00 Brysselin aikaa.

Kuva: European Union 2014 / European Parliament
Kuva:European Union 2014 / European Parliament

Tarkastuksen alalle (auditointi) ensi vaiheessa työllistyvien hallintovirkamiesten tehtäviin kuuluu päätöksentekijöiden tukemista ja neuvonantoa, riskien hallinnan, sisäisten menettelyiden ja hallinnon toimivuuden arviointia sekä eri politiikka-aloja koskevien säädösten noudattamisen ja varainkäytön tarkastuksia.

Kilpailuihin voi osallistua EU-jäsenvaltion kansalainen, jolla on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto tai vastaavan tasoinen ammattipätevyys tarkastuksen, taloustieteen, laskentatoimen, rahoituksen, liiketalouden tai tietojenkäsittelytieteen alalta sekä jonkin EU:n virallisen kielen, kuten suomen tai ruotsin, sujuva osaaminen (kieli 1) ja hyvä englannin, ranskan tai saksan taito (muu kuin kieli 1). Korkeampi palkkaluokka edellyttää lisäksi työkokemusta alalta.

EU:n virkamieskilpailuissa on useita vaiheita. Pääsääntöisesti ensi vaiheessa suoritetaan tietokoneella abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä mittaavia kokeita. Seuraavaksi hakijoita arvioidaan hakemuksen kykyosion pohjalta (talent screener). Viimeisessä Brysselissä toteutettavassa arviointikeskusvaiheessa on useita osioita ryhmätyöstä ja case-tehtävästä haastatteluihin. Nämä suoritetaan englannin, saksan tai ranskan kielellä.

EU:n virkakilpailuihin voi valmentautua perehtymällä kilpailuilmoitukseen Euroopan henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla sekä valtioneuvoston kanslian suomalaishakijoille suuntaamaan kilpailuoppaaseen.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai etunimi.sukunimi@vnk.fi, valtioneuvoston kanslia