Uutinen 21.6.2016

Kesäreissaajan muistilista – 4 M:ää

Vuoden vilkkain lomasesonki on käynnissä. Tuhannet suomalaiset matkustavat lähiviikkoina Eurooppaan ja muualle maailmaan.  Ulkoministeriön suositukset turvalliselle matkalle rakentuvat neljälle M-kirjaimelle: matkustustiedote, matkustusilmoitus, matkavakuutus ja matkustusasiakirja. Lue reissaajan perusasioista ja –oikeuksista, niin kauas kuin lähelle matkustettaessa.

Muista matkustusasiakirjat

Helsingin poliisilaitokselta muistutetaan tarkistamaan passin tai henkilökortin voimassaolon hyvissä ajoin ennen matkaa. Eri kohdemailla on erilaisia voimassaolovaatimuksia – tarkista siis aina vaatimukset oman kohdemaasi mukaisesti.

Reissaajan tulisi säilyttää passi aina turvallisessa paikassa. Kopio passista kannattaa säilyttää eri paikassa siltä varalta, että passi katoaa tai se varastetaan.

Matkustustiedotteet – myös mobiilipalveluna  

Matkalle lähdettäessä kannattaa tarkastaa ulkoministeriön matkustustiedote. Ulkoministeriön maittain julkaistavat ja säännöllisesti päivitetyt matkustustiedotteet antavat arvokasta tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta lähes kaikissa maailman maissa.

Puhelimeen tai tablettiin kannattaa tallentaa ulkoministeriön Matkailijan palvelut. Sieltä näet muun muassa matkustustiedotteet ja neuvoja passin kadotessa tai kriisin kohdatessa. Palvelu löytyy osoitteesta: http://matkustus.um.fi/. Käy tutustumassa!

Tee matkustusilmoitus

Ulkoministeriö suosittelee vapaaehtoisen matkustusilmoituksen tekemistä silloin, kun lähdetään omatoimimatkalle tai riskialttiisiin maihin. Tämä tarkoittaa yhteystietojen antamista ulkoministeriölle, jotta paikallinen edustusto saa ilmoituksen antajaan yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa. Matkustusilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi.

Matkakohdetta miettiessä kannattaa huomioida maan turvallisuustilanne ja luonnonolosuhteet.

Muuttuneissa tilanteissa matkailijan kannattaa seurata ja noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita.

Mikäli varotoimista huolimatta matkalla joutuu ikävyyksiin tai hädänalaiseen asemaan, antavat Suomen edustustot apua ja neuvoja. EU:n ulkopuolella voi kääntyä myös toisen EU-maan edustuston puoleen, mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa maassa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti takataskuun 

EU/Eta-maissa ja Sveitsissä eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyödyllinen matkakaveri.

Äkillisissä sairaustapauksissa tai tapaturmissa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoitoa samoilla ehdoilla ja kustannuksilla kuin kohdemaan asukkaat. Maksuttoman sairaanhoitokortin saat Kelasta.

Ota matkavakuutus 

Muistathan, ettei eurooppalainen sairaanhoitokortti korvaa matkavakuutusta. Kortti ei kata esimerkiksi kotiinkuljetusta tai vaikkapa onnettomuustapauksissa toiselle osapuolelle aiheutettua haittaa.

EU-matkustajan oikeudet

Eurooppalainen lainsäädäntö takaa oikeuksia lento-, bussi-, juna- ja laivamatkustajalle esimerkiksi matkan myöhästyessä, peruuntuessa tai ylivaraustilanteessa.

Perussääntö kuljetuspalveluissa on, että EU-alueella matkustajalta ei voi veloittaa matkalipusta korkeampaa hintaa kansallisuuden tai myyntipaikan perusteella. Myöhästymisen tai peruuntumisen sattuessa matkustajalla on oikeus saada ajantasaista tietoa siitä, mitä tapahtuu.

Korvauksia tulee usein itse vaatia ja mahdolliset korvausvaateet tulee yleensä esittää kuljetusyhtiöille mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jos perusteltuun korvausvaatimukseen ei suostuta, on hyvä tietää mihin tahoon olla yhteydessä. Suomen ulkopuolisten palvelutarjoajien osalta oikea osoite on Euroopan kuluttajakeskus.

  • Junamatkan myöhästymisestä voi saada hyvitystä

Junamatkustajien oikeudet koskevat kaikkia EU-alueella liikkuvia kansainvälisiä junia. EU-maat voivat itse päättää, koskevatko nämä oikeudet myös kotimaanliikenteen junia ja sellaisia kansainvälisiä junia, joiden lähtö- tai määräasema on EU:n ulkopuolella.

Tietyin ehdoin junamatkan myöhästyessä yhdestä kahteen tuntia voi lipun hinnasta saada korvausta 25 %. Jos myöhästyminen on yli kaksi tuntia, korvaus on puolet lipun hinnasta.

  • Merenkäynti ei ole korvausperuste

Laivaliikenteessä EU-oikeuksia sovelletaan, kun lähtö tapahtuu EU:ssa sijaitsevasta satamasta minkä tahansa yhtiön laivalla. Sama pätee myös silloin, kun saavutaan EU:n alueella sijaitsevaan satamaan.

Matkustaja voi anoa korvausta, jos laivavuoro peruuntuu tai myöhästyy. Esimerkiksi jos laivan lähtö myöhästyy yli 90 minuuttia, matkustajalle on useimmissa tapauksissa tarjottava virvokkeita ja aterioita suhteessa odotusaikaan sekä majoitus tarvittaessa.

Laivaliikenteessä korvausta ei makseta, jos myöhästyminen johtuu vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

  • Mennään bussilla, mutta sovitusti aikataulussa 

Linja-automatkustajien oikeuksia sovelletaan lähinnä kaukoliikenteen reittiliikenteessä eli yli 250 km:n matkoilla, joiden lähtö- tai määräpaikka on jossakin EU-maassa. Osaa oikeuksista sovelletaan kaikessa reittiliikenteessä.

Jos kaukoliikenteen vuoro peruuntuu tai myöhästyy yli kaksi tuntia, on oikeus saada uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja lisämaksutta. Vastaavasti voi myös anoa lipun hinnan palautusta ja tarvittaessa maksutonta paluumatkaa linja-auton ensimmäiseen lähtöpaikkaan esimerkiksi silloin, kun matkan tarkoitus jää toteutumatta. Linja-autoyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksia onnettomuuden sattuessa sekä henkilövahingoista että vahingoittuneista matkatavaroista.

EU:ssa ihan kaikki tuliaiset eivät ole sallittuja

EU-maista voi tuoda tuliaisia omaan käyttöön yleensä ilman tulleja ja veroja. Tämä pätee silloin kun tuliaiset tuo mukanaan samassa kulkuneuvossa, jolla itsekin saapuu Suomeen. Kaikki myytäväksi tarkoitettu tavaroiden tuonti on verollista, ja siitä tulee ilmoittaa Tullille.

Tupakkatuotteissa on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi. Jos merkinnät puuttuvat, savukkeita ei saa tuoda toisestakaan EU-maasta 200 kappaletta enempää. Nuuskatuotteita saa tuoda henkilökohtaiseen käyttöön rajallisen määrän. Alkoholin tuonnissa on hyvä muistaa Suomessa käytössä olevat ikärajat.

Lääkkeitä EU/Eta-alueelta voi tuoda henkilökohtaiseen käyttöön enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän. Tarvittaessa matkustajan on pystyttävä osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu omaan käyttöön.

Ampuma-aseiden, niiden osien ja patruunoiden kuljettamiseen EU-maiden välillä liittyy rajoituksia. Lisäksi näitä rajoituksia sovelletaan monissa maissa, kuten Suomessa, mm. kaasusumuttimiin.

EU:n ulkopuolelta palatessa tiukemmat tuontirajat

EU:n ulkopuolelta tapahtuvaan tuontiin sovelletaan eri sääntöjä. Esimerkiksi alkoholin ja tupakkatuotteiden verovapaiden tuomisten enimmäismäärä on tarkasti rajattu. Tämän ohella lentokoneella tai meritse EU:n ulkopuolelta saapuva matkustaja saa tuoda muita tuotteita tulleitta ja veroitta enintään 430 euron ja maaliikenteessä 300 euron edestä. Nämä rajoitukset koskevat myös Kanariansaaria ja Ahvenanmaata.

Lisäksi tiettyjä tuotteita, kuten lihaa tai lihatuotteita ja maitoa tai maitotuotteita ei saa tuoda lainkaan EU:n ulkopuolelta. Automatkailijan on syytä muistaa, että polttoainetta saa tuoda EU:n ulkopuolelta tankillisen ja pienen varatankin verran veroitta.

Tuontirajoituksilla ja valvonnalla kitketään myös harmaata taloutta.

Lemmikit matkakaverina

Lemmikkien kanssa matkustavan kannattaa aina tarkistaa tuontiin ja vientiin liittyvät määräykset hyvissä ajoin ennen matkaa.  Vaatimukset vaihtelevat riippuen siitä, millä tavalla ja minkä eläimen kanssa matkustaa. Ajantasaisia tietoja löytyy Eviran sivuilta. EU-alueella matkustettaessa rajatarkastuksia tehdään pistokoemaisesti.

Kuva: Pexels

Eviran Eläinten terveys ja hyvinvointiyksiköstä kerrotaan: ”EU-alueella sekä mm. Norjassa, Islannissa ja Sveitsissä matkustettaessa tulee koirilla, kissoilla ja freteillä olla: mikrosiru, EU-lemmikkieläinpassi sekä rabiesrokotus, joka on ollut voimassa vähintään 21 vuorokautta ennen matkaa.”

Lisäksi Suomeen, Norjaan, Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Maltaan matkustettaessa koirilta vaaditaan eläinlääkärin käsittely ekinokokkoosia- eli heisimatoa vastaan. Lääkityksen saa helpoiten siten, että eläinlääkäri käsittelee koiran 1-5 vuorokautta ennen rajanylitystä ekinokokkiloisia vastaan tehoavalla lääkkeellä ja merkitsee lääkkeenannon koiran passiin. Suomeen matkustettaessa käy myös vaihtoehtoinen lääkitystapa: ns. 28 vuorokauden sääntö. Jos matkustetaan kahden heisimadosta vapaan maan välillä (esim. Suomi ja Norja) ei lääkitystä vaadita.