Uutinen 27.6.2016

Slovakia aloittaa EU-puheenjohtajamaana

Slovakia aloittaa historiansa ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden 1. heinäkuuta. Maa on ollut Euroopan unionin jäsen 12 vuotta. Se liittyi sekä Euroopan unioniin että Natoon vuonna 2004, Schengeniin 2008 ja euroon vuonna 2009.

Kuva: eu2016.sk
Slovakia.Kuva: eu2016sk
Slovakia aloittaa EU-puheenjohtajakautensa brexitin jälkeisissä tunnelmissa.

Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tulos vaikuttaa varmasti Slovakian kauteen. Britannian EU-ero hallitsee EU-ohjelmaa väistämättä seuraavat kuukaudet ja pitempäänkin.

Slovakia haluaa yhdistää EU:n rivejä

Slovakian tuleva puheenjohtajuuskausi on puhuttanut Brysselissä jo tovin ennen sen alkua. Slovakia on suhtautunut kriittisesti erityisesti EU:n pakolaiskiintiöihin ja eurooppalaiseen vastuunjakoon. Nyt kriittinen EU-maa haluaa omalla kaudellaan yhdistää unionin rivejä.

Slovakia keskittyy erityisesti näihin asioihin:

• Euroopan talouskasvun vahvistaminen

• digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen

• energiaunionin luominen 

• kestävä pakolais- ja turvapaikanhakijapolitiikka

• EU:n laajentuminen 

EU-puheenjohtaja johtaa puhetta ja etsii kompromisseja

EU-puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta jäsenmaiden kokouksissa eli niin sanotuissa ministerineuvostoissa, paitsi ulkoasiainneuvostossa. Puheenjohtaja voi vaikuttaa siihen, mitä asioita sen kaudella käsitellään ja millä tahdilla. Omien asioiden ajamisen sijaan puheenjohtajan pitää etsiä kompromisseja jäsenmaiden välillä.

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenvaltioiden kesken puolen vuoden välein. Tämän puolivuotiskauden aikana puheenjohtajavaltio johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli ”puheenjohtajakolmikkoina”. Järjestelmä otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella vuonna 2009. Puheenjohtajakolmikko asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Tämän ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa.

Entä Slovakian jälkeen?

Tämänhetkisen puheenjohtajakolmikon muodostavat Alankomaat, Slovakia ja Malta.

Malta aloittaa oman puheenjohtajakautensa 1.1.2017. Ison-Britannian pitäisi aloittaa puheenjohtajakautensa Maltan jälkeen, vuoden 2017 jälkipuoliskon ajaksi. Britannian kansanäänestyksen tulos voi kuitenkin vaikuttaa puheenjohtajakiertoon ja sen järjestykseen.

Lisätietoa: