Kuva:

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa (EUE) on avainasemassa Suomen EU-politiikan toteuttamisessa. Edustusto ajaa Suomen etuja EU:n päätöksenteossa hallituksen ohjeiden pohjalta sekä raportoi ja välittää tietoa Suomeen.

EUE-kolumneja kirjoittavat Suomen edustuston asiantuntijat.

EUE-kolumni 20.7.2016

EUE-kolumni: Sanoista tekoihin: Agenda 2030 -tavoitteet vahvasti esillä eurooppalaisilla kehityspäivillä

Kuva: Rae Verkkoranta
EDD päivät (Kuva Rae Verkkoranta), EDD päivät (Kuva Rae Verkkoranta)
EDD-päiviä väritti myös monipuolinen kulttuuriohjelma

Onko äärimmäinen köyhyys ja maailman nälkä mahdollista poistaa? Voisiko talouskasvu hyödyntää kaikkia ja voidaanko tuloeroja kaventaa? Miten ulottaa puhdas vesi kaikille kestävällä tavalla? Voidaanko ilmastonmuutosta hidastaa ja miten siihen sopeudutaan?

Syksyllä 2015 maailman päättäjät kokoontuivat isojen kysymysten äärelle YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin, jossa hyväksyttiin kehityspolitiikan suuntaviivoja määrittelevä ja köyhyyden täydelliseen kitkemiseen vuoteen 2030 mennessä tähtäävä Agenda 2030 ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet ulottuvat lähes kaikille ihmiselämän osa-alueille.

Kestävän kehityksen tavoitteet


EU merkittävä kehitysyhteistyökumppani

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet koskevat niin kehittyviä kuin kehittyneitä maita ja niihin vastaaminen tulee edellyttämään toimia kaikilla sisä- ja ulkopolitiikan aloilla. Niiden toteuttamisessa erityisesti niukoista resursseista kärsivien kehitysmaiden tukeminen on tärkeää.

EU:n johtava asema maailman kehitysavun antajana kertoo sen pitkäaikaisesta sitoutumisesta kehityspolitiikkaan ja EU:n rooli kehitysagendan toimeenpanon luotsaamisessa ja kehitysmaiden prosesseja tukevana kumppanina on merkityksellinen.  Euroopan komission odotetaan vielä tänä vuonna esittelevän aloitteensa EU:n yhteisistä toimenpiteistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet olivat luontevana teemana myös vuosittain Brysselissä järjestettävillä, nyt jo kymmenensillä eurooppalaisilla kehityspäivillä (European Development Days, EDD). Komission 15.–16.6. järjestämä EDD -tapahtuma oli yksi ensimmäisistä merkittävistä teemaa käsitelleistä kansainvälisistä keskustelufoorumeista.

Innovatiivisuus ja yhteistyö puheiden keskiössä

Kansainvälinen kehitysyhteisö kokoontui Brysseliin puimaan sektorinsa ajankohtaisia teemoja. Paikalla oli toimijoita kansalaisjärjestöistä ja akateemisen maailman edustajista komissioon, EU:n ulkosuhdepalveluun ja jäsenvaltioihin sekä liikemaailman edustajia. Juhlavuoden teemaksi oli valikoitunut: “Sustainable Development Goals in Action: Our World, Our Dignity, Our Future”. Kaikkia sitovat 17 tavoitetta herättivät keskustelua muun muassa siitä, miten näitä universaaleja ja erittäin kunnianhimoisia tavoitteita tulisi käytännössä toteuttaa.

Olemassa oleviin haasteisiin halutaan etsiä rakentavia ratkaisumalleja kumppanuuksien ja innovatiivisten ajatusten kautta. Kansainväliset järjestöt olivat tapahtumassa edustettuina korkeimmalla mahdollisella tasolla ja EDD:n aikana kuultiinkin mm. YK:n pääsihteerin Ban-Ki Moonin, EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin sekä kehityskomissaari Neven Mimican puheenvuoroja.

EDD keskittyi erityisesti kehitysagendan tavoitteiden toimeenpanoon viiden kestävän kehityksen avainpilarin, kumppanuus, rauha, hyvinvointi, planeetta ja ihmiset, kautta.

Ideoista tekoihin

EU:n kehityskomissaari Mimica painotti kehityspäivillä pitämässään puheessa kestävän kehityksen tavoitteiden konkreettisen toimeenpanon merkitystä ja sitä, että ideoinnista on nyt ryhdyttävä todellisiin tekoihin. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen on lopulta vain rajallinen määrä aikaa ja viisitoista vuotta kuluu silmänräpäyksessä, totesi kehityskomissaari.  Hän nosti myös esille Euroopan pyrkimyksen avoimeen dialogiin muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa muun muassa sen suhteen, miten jo olemassa olevia ja uusia kumppanuuksia, resursseja ja politiikkoja voitaisiin parhaiten toteuttaa köyhyyden kitkemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi maailman köyhimmissä ja hauraimmissa valtioissa.

Rae Verkkoranta
Lähetystöneuvos Rae Verkkoranta vastaa EUE:ssa kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä.

EDD:n yhteydessä allekirjoitettiin lisäksi useita merkittäviä julkilausumia, joista tärkeimpien joukossa Euroopan komission presidentin Jean-Claude Junckerin ja Etiopian pääministerin Hailemariam Desalegnin allekirjoittama EU:n ja Etiopian välinen yhteinen julkilausuma sekä Maailmanpankin ja EU:n välinen julkilausuma, jolla halutaan korostaa muun muassa kansainvälisten instituutioiden sitoutumista kestävään kehitykseen ja rauhaan erityisesti haavoittuvissa ja konfliktien runtelemissa maissa.

Agenda 2030 -tavoitteiden asettamisen kautta pallo on nyt heitetty koko maailmalle, missä Eurooppa on vain yksi, vaikkakin tärkeä, pelaaja muiden joukossa. Kumppanuuksien rakentaminen köyhyyden kitkemiseksi vuoteen 2030 mennessä on kaikkien universaali velvollisuus. Vaikka köyhyyden täydellinen kitkeminen on valtava haaste, se on mahdollista selättää yhteistyöllä ja kaikkien pitkänteisellä sitoutumisella.

Rae Verkkoranta

Kirjoittajasta

Admin

Sivuston ylläpito.