Uutinen 15.9.2016

EUn uusi kukoistus tai eloonjääminen – mitä odottaa epäviralliselta huippukokoukselta

Miroslav Lajčák, Slovakian ulko- ja Eurooppa-asiain ministeri

Kaikkien silmät on tällä viikolla suunnattu Bratislavaan.  27 EU:n jäsenmaan johtajat tapaavat Slovakian pääkaupungissa keskustellakseen, mitä tehdä Eurooppaa koskevalle projektille. 

Euroopan unioni on joutunut monien kriisien kolhimaksi.  Vaikuttava vastaus niihin ei ole, että antaudutaan pessimismin valtaan, suvaitaan hajoaminen tai jopa sen tehostaminen ja hyväksytään tappiomieliala. Vastausta ei myöskään löydy ongelman kieltämisestä ja hoitokeinojen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Eurooppa ansaitsee oikean diagnoosin. 

Miroslav Lajčák
Miroslav Lajčák on Slovakian ulko- ja Eurooppa-asiain ministeri.

Minä otaksun ja olen vakuuttunut, että tulevasta epävirallisesta huippukokouksesta Bratislavassa alkaa prosessi, jossa identifioidaan, mikä EU:ssa meni vikaan ja määritellään, minkälaisen EU:n me haluamme ja rakennamme sen jälkeen kun Iso-Britannia on lähtenyt kerhosta.  Se tulee myös hieman valaisemaan tietä eteenpäin ja hahmottelemaan haluamaamme suuntaa: mitä haluamme parantaa; mitä uudistuksia olemme valmiit tekemään.  Toivon huippukokouksen aloittavan Euroopan uuden tulemisen prosessin, muussa tapauksessa meidän on taisteltava EU:n eloonjäämisestä. 

Positiivisen eurooppalaisen agendan edistäjänä Slovakian EU-puheenjohtajuus haluaisi huippukokouksen keskittyvän ennen kaikkea asioihin ja projekteihin, jotka paremminkin yhdistävät kuin erottavat meitä. Me emme saa päätyä loputtomaan EU:n ongelmista keskustelemisen noidankehään. Me haluamme estää Euroopan ilmapiirin joutumista skeptisismin valtaan.  Nimenomaan päinvastoin.  Meidän on lähetettävä selkeä viesti maillemme ja maailmalle, että EU27 on edelleenkin vahva, yhtenäinen, kykenevä saamaan aikaan sopimuksia ja valmis tekemään parannuksia kansalaisten elämään. 

Keskipisteeksi on otettava ne asiat, jotka eurooppalaisia eniten huolestuttavat.  Turvallisuus kaikissa muodoissaan – taloudellinen turvallisuus, työsuhdeturva, sosiaaliturva, sisäinen turvallisuus ja terrorismi, sekä ilmastoturvallisuus. Muuttoliike – miten sitä voidaan hallita kestävästi ja pitkällä aikavälillä.

On käsiteltävä myös kommunikaatiokuilua, joka esiintyy EU-instituutioiden ja kansalaisten, etenkin nuorten kansalaisten välillä.  Ihmiset eivät enää koe hyötyvänsä EU-politiikasta.  Meidän kaikkien on tehtävä kovasti työtä palauttaaksemme heidän luottamuksensa ja tukensa Euroopan idealle.  Siihen me emme pääse vaikeaselkoisella byrokraattisella kielellä. (Emmekä valheellisella poliittisella korrektiudella.)  EU:n ja sen instituutioiden ja johtajien olisi omaksuttava ymmärrettävä, selkeä kieli ja käytettävä sitä puhuessaan kansalaisille. 

Tältä huippukokoukselta odotetaan paljon.  Sen valmistelut ovat Euroopan neuvoston käsissä.  Reiluna välittäjänä puheenjohtajamaa Slovakia haluaa kuitenkin myötävaikuttaa huippukokouksen positiiviseen ilmapiiriin ja lopputulokseen.  Tähän mennessä on pidetty monia kokouksia huippukokouksen työskentelyn sujuvuuden ja asialistan kunnianhimoisuuden ja realistisuuden turvaamiseksi.  Tämä on visionääristä ja konkreettista yhtä aikaa.  Huippukokouksen tuloksena tulisi olla selkeä kuva niistä avainkysymyksistä, joita meidän täytyy käsitellä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana, ja suuntaviivat tulevista toimenpiteistä.  Sen pitäisi myös panna piste keskinäiselle syyttelylle ja sen sijaan korostaa empatian merkitystä, tahtoa kuunnella toinen toistaan ja kykyä kompromisseihin.

Huippukokous ei ole kertatapahtuma. Tällä kertaa meidän on oltava kärsivällisiä, koska pikaratkaisut eivät auta.  Bratislava tule olemaan vain alku. Se tulee olemaan alku syvemmälle pohdiskelulle, joka johtaa uuteen EU:n vahvuuksia lujittavaan ja heikkouksia poistavaan yhdistymisvisioon. Toivon mukaan maaliskuussa 2017 järjestettävässä Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlakokouksessa EU27 voi tarjota sellaisen vision. 

Minä uskon vahvasti EU:hun ja joistakin virhetoiminnoistaan huolimatta se on paras rauhanhanke ihmiskunnan historiassa ja edelleenkin maailmanlaajuisen innoituksen ja toiveiden lähde.  Olen varma, että jos me näemme menneet epäonnistumisemme mahdollisuutena tehdä asioita paremmin, me tulemme menestymään. Minä todella toivon, että Bratislava aloittaa uuden prosessin, jonka kautta uusi, innostunut, selkeä, ymmärrettävä ja vielä enemmän yhdistynyt Euroopan unioni herää henkiin. 

Slovakia toimii tällä hetkellä EU:n kiertävänä puheenjohtajamaana.