Uutinen 28.9.2016

Voisiko EU-ura sopia sinulle?

Euroopan unioni työllistää noin 40,000 ihmistä, joista suomalaisia on noin tuhat. EU hakee jatkuvasti uusia eri alojen osaajia. Tällä hetkellä Suomella on väkilukuunsa nähden hiukan parempi edustus EU:n toimielimissä kuin jäsenmailla keskimäärin. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että suomalaisten hyvä edustus EU:n toimielimissä säilyy myös jatkossa, sillä Euroopan unionissa tehtävät päätökset vaikuttavat koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kuva: Euroopan komissio
EU-henkilökuntaa. Kuva: Euroopan komissio

Miten EU-uralle?

Euroopan unionin eri instituutioilla, erilaisista tarpeistaan huolimatta, on yhteinen keskitetty rekrytointimenettely, jonka kautta jokainen uusi työntekijä kulkee. Kaksivaiheinen hakuprosessi on jokaiselle hakijalle sama, joten hakuprosessi on kaikille tasapuolinen eikä esimerkiksi henkilösuhteista ole siinä hyötyä. Sen sijaan hakuprosessissa mitataan muun muassa loogista ajattelua, kykyä ongelmanratkaisuun, yhteistyötaitoja ja työpaineiden hallintaa.

Vaikka hakuprosessin seula onkin tiukka, kertoo EU haluavansa palvelukseensa ihan tavallisia, motivoituneita ja taitavia ihmisiä. Hakuprosessia on myös hiljattain muutettu niin, että kaikki, jotka pääsevät virkakilpailujen kautta niin sanotulle varallaololistalle, myös työllistyvät yleensä noin vuoden sisään.

Mitä EU etsii?

EU tarjoaa töitä useilta eri asiantuntija-aloilta. Ei siis tarvitse olla EU-asiantuntija tullakseen valituksi. 40,000 työntekijän joukkoon mahtuu niin erityisasiantuntijoita, harjoittelijoita, assistentteja kuin hallintotyöntekijöitäkin. Tarjolla on töitä vasta valmistuneille ja jo enemmän kokemusta hankkineille. Opintojaan vielä suorittaville EU tarjoaa useita eri harjoittelumahdollisuuksia. Harjoittelu onkin oiva mahdollisuus testata voisiko työ kansainvälisessä Euroopan unionissa olla se oma juttu.

Unioni siis etsii tavallisia, mutta motivoituneita ihmisiä. Tietyt ominaisuudet ja taidot kuitenkin painavat hakukriteereissä toisia enemmän. Tärkeitä taitoja ovat muun muassa kielitaito, kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja ahkeruus. Avoimuus, kyky kuunnella ja osallistua keskusteluun ovat tärkeitä työssä menestymiseksi.

Miksipä ei?

Työ Euroopan unionissa tarjoaa ennen kaikkea kansainvälisen työ- ja asumisympäristön, sillä työt sijoittuvat pääsääntöisesti Euroopan ytimessä sijaitseviin Brysseliin tai Luxemburgiin. Useat tukipalvelut auttavat alun käytännönjärjestelyissä ja uuteen kotiin asettumisessa. Perhemyönteisyys sekä joustavat työaikajärjestelyt kuuluvat henkilöstöpolitiikkaan, joten kunnianhimoiset urasuunnitelmat ja perhe-elämä eivät poissulje toisiaan. Vaikka työ pääsääntöisesti keskittyy näihin keskuksiin, sisältää se kuitenkin työtehtävästä riippuen mahdollisuuden matkustaa enemmän tai vähemmän.

EU kannustaa työntekijöitään suunnittelemaan urapolkuaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Erilaisia koulutuksia ja kielikursseja on jatkuvasti tarjolla mahdollistamaan työntekijöiden itsensä kehittäminen. Työ monimuotoisissa ja  –kulttuurisissa tehtävissä tarjoaa mielenkiintoisen ja haastavan ympäristön, josta on pääsy vaikuttamaan 500 miljoonan eurooppalaisen elämään.

Jos kiinnostuit…