Uutinen 18.10.2016

Minna Kivimäki palasi Brysseliin Coreper I -suurlähettilääksi

Antiikin kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen ajatuksia mukaillen ihminen ei koskaan voi astua samaan jokeen kahdesti, sillä joessa virtaavat aina uudet vedet, eikä ihminenkään pysy samana…Virtaaviin vesiin astui myös Brysseliin kymmenen vuoden tauon jälkeen palaava Minna Kivimäki, joka aloitti työnsä pysyvän edustajan sijaisena ja Coreper I -suurlähettiläänä syyskuun ensimmäisenä päivänä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Tehtävässään hän edustaa Suomea Euroopan unionin neuvoston päätöksentekoa valmistelevassa Coreper I -komiteassa.

Kuva: Tomi Parkkonen
Minna Kivimäki

Kivimäki siirtyi tehtävään liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön paikalta. Brysselissä hän työskenteli vuosina 2006 ja 2007 toimien liikenteen erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä edustustossa.

Kymmenen vuoden aikana Bryssel kaupunkina on pysynyt Kivimäen mielestä pitkälti samanlaisena, vaikka turvallisuusilmapiirin muutos onkin toki huomattava. Kevään terrori-iskujen jälkeen brysseliläisille tutuiksi käyneet sotilaspartiot päivystävät edelleen myös Kivimäen kotikadulla.
– tästä huolimatta Bryssel tuntuu jo kodilta, Kivimäki toteaa.
 

Suomen kannan viestinviejänä

Pitkän uran liikenne- ja viestintäasioiden parissa tehneelle Kivimäelle siirtyminen Coreper I -tiimin luotsiksi tarjoaa virkistävän haasteen osin tuttujen, osin vieraampien sektoreiden parissa. Coreper I valmistelee kuuden neuvoston kokoonpanon työtä, joiden joukossa ovat mm. maatalous-, kilpailukyky-, koulutus-, työllisyys- ympäristö-, liikenne- ja energiasektorin asiat. Näiden sektoreiden asioita EU-edustustossa ovat hoitamassa lähetetyt virkamiehet kuudesta eri ministeriöstä.

Coreper I -sektorin työ on ennen kaikkea lainsäädäntötyötä, jonka vaikutukset näkyvät usein suoraan EU-kansalaisten arjessa. Hyvät neuvottelutaidot ovat keskeisiä lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa.

-Tärkeä osa työtäni on ennakkovaikuttaminen lainsäädäntöaloitteisiin Suomelle tärkeissä asioissa, tässä haluan olla aktiivinen, kertoo Kivimäki.

Kivimäen kalenteria rytmittävät ministerineuvostot ja niitä valmistelevat Coreper-kokoukset. Ensimmäisen kuukauden aikana Kivimäki on päässyt mm. valmistelemaan EU-maiden päätöstä vauhdittaa Pariisin ilmastosopimuksen ratifioimista ympäristöneuvostossa.

– Syksyllä 2016 odotettavissa on monien Suomelle tärkeiden lainsäädäntöaloitteiden käsittelyä, mm. ilmastopolitiikan taakanjakopaketti, monet bioenergian lisäämiseen liittyvät kysymykset sekä digitaalisten sisämarkkinoiden syventämiseen tähtäävät lainsäädäntötoimet, Kivimäki listaa.

Brexit ja sen aikaansaama EU:n tulevaisuuskeskustelu raamittaa osaltaan myös Coreper I -sektorin toimintaa. Kivimäen mukaan äänestyksen jälkeinen shokki Brysselissä tuntuu tasaantuneen, mutta Britannian mahdollinen EU-ero heijastuu työn arkeen monenlaisissa keskusteluissa neuvostotyön kaikissa kokoonpanoissa.

Horisontissa häämöttää jo myös Suomen EU-puheenjohtajuuskausi, joka aikaistui Brexit-äänestyksen myötä puolella vuodella syksyyn 2019.

-EU-edustustossa valmistelut on aloitettu resurssikartoituksen merkeissä ja nyt odotellaan askelmerkkejä Helsingistä seuraavien valmistelutoimenpiteiden suhteen, kertoo Kivimäki.
 

Lyhyiden välimatkojen Bryssel

Brysseliin Kivimäki muutti miehensä, 12-vuotiaan poikansa sekä perheen 6-vuotiaan koiran kanssa. Hän kertoo yllättyneensä, kuinka myönteisesti hänen poikansa suhtautui Brysseliin lähtöön, merkitseehän muutto toiseen maahan muun muassa fyysistä eroa olemassa olevasta kaveripiiristä. Sukupolvien ero kuitenkin lyhentää välimatkaa – kun Kivimäen nuoruudessa toisessa maassa oleviin ystäviin pidettiin yhteyttä kirjeitse, nykyisin nuorten kanssakäyminen tapahtuu yhä yleisemmin virtuaalimaailmassa pelien tai Skypen kautta.

Janakkalasta kotoisin olevan Kivimäen perhe jättää viikonloppuisin mieluusti suurkaupungin pölyt taakseen. Lyhyiden välimatkojen Belgia tarjoaakin hienoja mahdollisuuksia viikonloppureissuille, vaikkapa keskiaikaiseen Brüggen kaupunkiin, Ardennien sotahistoriallisiin maisemiin tai rannikolle, jossa mutkittelee maailman pisin raitiovaunureitti.

Haastavaan työtahtiin ja laajaan asiakokonaisuuksien kirjoon tottuneen Kivimäen onnistumisen salaisuus on kyky keskittyä täysipainoisesti yhteen asiaan kerrallaan. Tämä pätee niin työhön kuin kotiin.

– Rentoudun pitämällä yksityiselämän ja työelämän erossa, olen kotona mukana täysillä enkä mieti kotiasioita työssäni.

Teksti: Johanna Kaprio