Saavutettavuustyökalut

Uutinen 1.12.2016

Suomi, EU ja arktinen alue

Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Suomi pitää myös EU:n oman arktisen politiikan kehittämistä tärkeänä. Tälle verkkosivulle kokoamme uutisia arktisista asioista.

Kuva: United Nations Photo/Mark Garten
Arktinen jää. Kuva: United Nations Photo / Mark Garten

Suomen arktisen politiikan tavoitteet ovat:

  • monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen,
  • Euroopan unionin arktiseen politiikkaan vaikuttaminen,
  • suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen

Suomi valmistautuu puheenjohtajakauteensa 2017–2019 Arktisessa neuvostossa.

Suomi pitää EU:n oman arktisen politiikan kehittämistä erittäin tärkeänä, koska EU on joka tapauksessa keskeinen arktinen toimija.

EU on myös arktinen toimija

Euroopan unioni on myös arktinen toimija. Tällä hetkellä kolme EU-jäsenmaata, Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä. Euroopan unioni on globaalisti merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ja arktiset alueet ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen seurauksille.

EU:n asema Arktisessa neuvostossa on epäselvä. EU on hakenut tarkkailija-asemaa, mutta ensin Kanadan ja sitten Venäjän vastustuksen vuoksi se ei ole siihen päässyt.

Taloudellisesti EU on arktisen alueen tuotteiden suurin markkina-alue. EU:lla on myös laajoja tutkimus-ja kehityshankkeita arktisilla alueilla.

EU:n arktisella politiikalla on kolme tavoitetta:

  • Arktisen luonnon sekä arktisilla alueilla asuvan väestön suojelu erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen keinoin.
  • Kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen tukeminen ja edistäminen esimerkiksi kaivosteollisuuden alalla ja liikenteen, erityisesti meripolitiikan aloilla.
  • Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu arktisilla alueilla.

Seuraa meitä