Uutinen 1.12.2016

Suomi, EU ja arktinen alue

Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Suomi pitää myös EU:n oman arktisen politiikan kehittämistä tärkeänä. Tälle verkkosivulle kokoamme uutisia arktisista asioista.

Kuva: United Nations Photo/Mark Garten
Arktinen jää. Kuva: United Nations Photo / Mark Garten

Suomen arktisen politiikan tavoitteet ovat:

  • monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen,
  • Euroopan unionin arktiseen politiikkaan vaikuttaminen,
  • suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen

Suomi valmistautuu puheenjohtajakauteensa 2017–2019 Arktisessa neuvostossa.

Suomi pitää EU:n oman arktisen politiikan kehittämistä erittäin tärkeänä, koska EU on joka tapauksessa keskeinen arktinen toimija.

EU on myös arktinen toimija

Euroopan unioni on myös arktinen toimija. Tällä hetkellä kolme EU-jäsenmaata, Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä. Euroopan unioni on globaalisti merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ja arktiset alueet ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen seurauksille.

EU:n asema Arktisessa neuvostossa on epäselvä. EU on hakenut tarkkailija-asemaa, mutta ensin Kanadan ja sitten Venäjän vastustuksen vuoksi se ei ole siihen päässyt.

Taloudellisesti EU on arktisen alueen tuotteiden suurin markkina-alue. EU:lla on myös laajoja tutkimus-ja kehityshankkeita arktisilla alueilla.

EU:n arktisella politiikalla on kolme tavoitetta:

  • Arktisen luonnon sekä arktisilla alueilla asuvan väestön suojelu erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen keinoin.
  • Kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen tukeminen ja edistäminen esimerkiksi kaivosteollisuuden alalla ja liikenteen, erityisesti meripolitiikan aloilla.
  • Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu arktisilla alueilla.