Uutinen 16.12.2016

27 päämiestä linjasi Brexitiä

27 valtion- tai hallitusten päämiestä sekä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat antoivat 15. joulukuuta 2016 Brysselissä pidetyn epävirallisen kokouksen jälkeen seuraavan julkilausuman.

kuva:EU
PM Juha Sipilä Eurooppa-neuvostossa.Kuva_Euroopan unionin neuvosto
Pääministeri Juha Sipilä osallistui 15.12 Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen

1. Yhdistyneen kuningaskunnan toimitettua ilmoituksensa Eurooppa-neuvoston on ensimmäiseksi annettava suuntaviivat, joissa määritellään SEU 50 artiklan nojalla käytävien neuvottelujen puitteet sekä vahvistetaan yleiset kannat ja periaatteet, joita EU noudattaa neuvotteluissa. Eurooppa-neuvosto seuraa asian etenemistä tiiviisti ja päivittää suuntaviivoja neuvottelujen kuluessa tarpeen mukaan.

2. Kun suuntaviivat on annettu, Eurooppa-neuvosto pyytää yleisten asioiden neuvostoa hyväksymään pikaisesti neuvottelujen aloittamista koskevan päätöksen Euroopan komission suosituksen perusteella sekä huolehtimaan prosessin seuraavista vaiheista. Neuvosto hyväksyy myös sisältöä koskevat neuvotteluohjeet ja yksityiskohtaiset järjestelyt, joita sovelletaan neuvoston ja sen valmisteluelinten sekä neuvoston ja unionin neuvottelijan välisiin suhteisiin. Näitä neuvotteluohjeita voidaan neuvottelujen aikana muuttaa tai täydentää tarpeen mukaan, jotta ne vastaavat Eurooppa-neuvoston antamia, mahdollisesti muuttuvia suuntaviivoja.

3. Neuvostoa pyydetään nimeämään Euroopan komissio unionin neuvottelijaksi. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että komissio on nimittänyt Michel Barnier’n pääneuvottelijaksi. Avoimuuden varmistamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi unionin neuvottelija on valmis ottamaan ryhmäänsä mukaan neuvoston kiertävän puheenjohtajavaltion edustajan. Eurooppaneuvoston puheenjohtajan edustajat ovat läsnä kaikissa neuvottelukokouksissa ja osallistuvat niihin tukijaroolissa Euroopan komission edustajien rinnalla. Unionin neuvottelija raportoi neuvotteluista systemaattisesti Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja sen valmisteluelimille.

4. Eurooppa-neuvoston kokousten välillä neuvosto ja pysyvien edustajien komitea, joita avustaa erityinen työryhmä, jolla on pysyvä puheenjohtaja, varmistavat, että neuvottelut käydään Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen ja neuvoston hyväksymien neuvotteluohjeiden mukaisesti, sekä antavat ohjeistusta unionin neuvottelijalle. SN 96/16 3 LIITE FI

5. Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavat Eurooppa-neuvoston, neuvoston tai sen valmisteluelinten jäsenet eivät osallistu Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeviin keskusteluihin tai päätöksiin.

6. 27 valtion- tai hallitusten päämiesten edustajat (sherpat / pysyvät edustajat) osallistuvat Eurooppa-neuvoston valmistelutyöhön tarpeen mukaan. Euroopan parlamentin edustajat kutsutaan näihin valmistelukokouksiin.

7. Unionin neuvottelijaa pyydetään tiedottamaan neuvotteluista Euroopan parlamentille tiiviisti ja säännöllisesti. Neuvoston puheenjohtajavaltio valmistautuu tiedottamaan asiasta Euroopan parlamentille ja keskustelemaan sen kanssa ennen jokaista yleisten asioiden neuvoston istuntoa ja niiden jälkeen. Euroopan parlamentin puhemies kutsutaan kuultavaksi Eurooppaneuvoston kokousten alussa

Lisätietoa