Uutinen 21.12.2016

27 päämiestä linjasi brexitiä

27 valtion- tai hallitusten päämiestä sekä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat antoivat 15. joulukuuta 2016 Brysselissä pidetyn epävirallisen kokouksen jälkeen julkilausuman Britannian EU-eroneuvottelujen tulevista suuntalinjoista.

kuva:EU
PM Juha Sipilä Eurooppa-neuvostossa.Kuva_Euroopan unionin neuvosto
Pääministeri Juha Sipilä osallistui 15.12 Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen.

Päämiehet totesivat, että neuvottelut Ison-Britannian kanssa aloitetaan heti, kun maa on toimittanut perussopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksensa.

”Panemme tyytyväisinä merkille Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksen toimittaa ilmoitus ennen maaliskuun 2017 loppua, jotta voimme ryhtyä ratkomaan Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta eroamisesta aiheutuvia epävarmuustekijöitä”, he totesivat  julkilausumassaan.

Huippukokous määrittelee suuntaviivat

Britannian annettua virallisen eroilmoituksensa on Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi annettava eroamisneuvottelujen suuntaviivat. Niissä määritellään perussopimuksen 50 artiklan nojalla käytävien neuvottelujen puitteet sekä vahvistetaan yleiset kannat ja periaatteet, joita EU noudattaa neuvotteluissa.

Eurooppa-neuvosto seuraa asian etenemistä tiiviisti ja päivittää suuntaviivoja neuvottelujen kuluessa tarpeen mukaan.

Ulkoministerit hyväksyvät

Kun Eurooppa-neuvoston suuntaviivat on annettu yleisten asioiden neuvosto hyväksyy neuvottelujen aloittamista koskevan päätöksen Euroopan komission suosituksen perusteella ja huolehtii prosessin seuraavista vaiheista.

Neuvosto hyväksyy myös sisältöä koskevat neuvotteluohjeet ja yksityiskohtaiset järjestelyt, joita sovelletaan neuvoston ja sen valmisteluelinten sekä neuvoston ja unionin neuvottelijan välisiin suhteisiin.

Komissio on unionin neuvottelija

Neuvostoa pyydetään nimeämään Euroopan komissio unionin neuvottelijaksi. Komissio on nimittänyt Michel Barnier’n pääneuvottelijaksi. Pääneuvottelija ottaaa ryhmäänsä mukaan neuvoston kiertävän puheenjohtajavaltion edustajan.

Eurooppaneuvoston puheenjohtajan edustajat ovat läsnä kaikissa kokouksissa ja osallistuvat niihin tukijaroolissa Euroopan komission edustajien rinnalla. Unionin neuvottelija raportoi neuvotteluista Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja sen valmisteluelimille.

Britannian EU-edustajat eivät osallistu

Britanniaa edustavat Eurooppa-neuvoston, neuvoston tai sen valmisteluelinten jäsenet eivät osallistu Britanniaa koskeviin keskusteluihin tai päätöksiin.

Euroopan parlamenttia kuullaan

Valtion- tai hallitusten päämiesten edustajat (sherpat / pysyvät edustajat) osallistuvat Eurooppa-neuvoston valmistelutyöhön tarpeen mukaan. Euroopan parlamentin edustajat kutsutaan näihin valmistelukokouksiin.

Unionin neuvottelija sekä puheenjohtajavaltio tiedottavat neuvotteluista Euroopan parlamentille tiiviisti ja säännöllisesti. Euroopan parlamentin puhemies kutsutaan kuultavaksi Eurooppaneuvoston kokousten alussa

Lisätietoa