Uutinen 2.1.2017

Malta EU-puheenjohtajuus

Malta aloitti EU-puheenjohtajakautensa 1. tammikuuta. Malta seuraa puheenjohtajamaana Slovakiaa, jonka puolivuotiskausi päättyi 31. joulukuuta. Malta on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 2004 lähtien, jolloin se liittyi unioniin yhdessä Kyproksen, Tsekin, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian ja Slovenian kanssa.

eu2017.mtKuva: eu2016.mt

Malta seuraa EU-puheenjohtajamaana Slovakiaa ja Alankomaita, jotka ovat yhdessä Maltan kanssa muodostaneet niin kutsutun ”puheenjohtajakolmikon”. Kyseiset valtiot tekevät tiivistä yhteistyötä 18 kuukauden ajan ja laativat yhdessä aiheet, pitkän aikavälin tavoitteet sekä ohjelman. Tämän pohjalta jokainen maa laati yksityiskohtaisemman puolivuotissuunnitelmansa. Maltan kausi tulee siis olemaan kyseisen kolmikon viimeinen.

Malta haluaa palauttaa luottamuksen EU:hun

Puheenjohtajakausi on Maltalle sen historian ensimmäinen. Malta on listannut ohjelmaansa tehtävät, joihin se aikoo puheenjohtajakaudellaan keskittyä:

• tukea ja tehostaa Euroopan-laajuista yhteistä turvapaikkapolitiikkaa

• EU:n sisämarkkinoiden ja digitaalisten markkinoiden täysimääräinen hyödyntäminen

• vahvistaa kansalaisten turvallisuudentunnetta työskentelemällä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja EU:n globaalinstrategian mukaisesti terrorismin, maahanmuuton ja hybridisodankäynnin mukana tuomiin haasteisiin

• sosiaalisen osallisuuden edistäminen, muuan muassa edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla

• vahvistaa tutkimustyön ja kaupallisten aktiviteettien kehitystä merenkulun sektorilla, osana uusien työpaikkojen luomista

Brexitin vaikutukset EU-puheenjohtajamaiden sykliin

Ison-Britannian lähtö EU:sta sai aikaan puheenjohtajamaakausien syklien aikaistamisen 1. heinäkuuta 2017 alkaen, jolloin puheenjohtajamaana toimii Viro, niin ikään ensimmäistä kertaa. Viro otti Ison-Britannian paikan puheenjohtajamaana vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla.

Euroopan komissio päätti aikaistaa puheenjohtajakausia puolella vuodella Ison-Britannian kansanäänestyksen jälkeen. Suomen kausi alkaa heinäkuussa 2019.

Lisätietoa: