Uutinen 16.1.2017

EU-parlamentin puhemies vaihtuu

Euroopan parlamentin puhemies vaihtuu, kun parlamentin jäsenet äänestävät itselleen uuden puhemiehen huomenna tiistaina. Taustalla on nykyisen puhemiehen, saksalaisen Martin Schulzin ilmoitus viime marraskuinen ilmoitus jättäytyä pois tehtävästä. Schulz joka kuuluu sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D) on toiminut parlamentin puhemiehenä tammikuusta 2012 lähtien.

Kuva: Martin Schulz European Parliament 2016

Kuva: Martin Schulz European Parliament 2016

Mistä vaaleissa on kysymys?

Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävänä on ohjata koko parlamentin ja sen elinten työtä. Puhemies johtaa täysistunnoissa käytävää keskustelua ja valvoo työjärjestyksen noudattamista. Lisäksi puhemies edustaa parlamenttia muun muassa oikeudellisissa asioissa ja ulkosuhteissa.

Euroopan parlamentin puhemieskausi poikkeaa kestoltaan parlamentin normaalista toimintakaudesta, joka on viisi vuotta. Puhemies valitaan kaksi ja puoli vuotta kestävälle toimikaudelle eli puhemiesvaalit suoritetaan vaalikauden alussa ja uudelleen vaalikauden puolivälissä. Samassa yhteydessä valitaan myös parlamentin varapuhemiehet ja kvestorit (puhemiehistön neuvoa-antavat jäsenet). Kaikkiaan varapuhemiehiä on 14 ja kvestoreita 5.

Euroopan parlamentin puhemiehen valinta suoritetaan lippuäänestyksellä, jossa jäsenet eli mepit (MEP) antavat oman äänensä. Valintaan tarvitaan ehdoton enemmistö eli yli 50 prosenttia annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saavuta tarvittavaa äänimäärää, edetään toiselle kierrokselle. Sama käytäntö on voimassa myös mahdollisessa kolmannen kierroksen äänestyksessä. Mikäli kolmannen kierroksen jälkeen kukaan ehdokas ei ole saavuttanut ehdotonta enemmistöä, valitaan kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta neljännelle kierrokselle, jossa eniten ääniä saanut ehdokas valitaan puhemieheksi.

Ehdokkaat puhemiehiksi

Huomenna pidettäviin puhemiesvaaleihin on ehdolla kahdeksan jäsentä:

Antonio Tajani (EPP),

Gianni Pittella (S&D),

Helga Stevens (ECR)

Guy Verhostadt (ALDE)

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

Jean Lambert (Greens/EFA)

Piernicola Pedicini (EFDD)

Laurenţiu Rebega (ENL)

Ennakkoasetelmat

Ennakkoon puhemiesvaalista on arveltu tulevan italialaisten Antonio Tajanin ja Gianni Pittellan välinen kamppailu. Keskusta-oikeistolaista linjaa noudattavan Euroopan kansanpuolueen (EPP) ehdokas Antonio Tajani on toiminut muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtajana ja komissaarina.

Sosiaalidemokraattisen ryhmän (S&D) puheenjohtaja ja ehdokas Gianni Pittella on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 1999 lähtien ja toiminut nykyisen puhemiehen ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Prosessin taustalla on vuoden 2014 eurovaalien jälkeen tehty niin kutsuttu kassakaappisopimus, jossa parlamentin kolme suurinta ryhmää sopivat että ensimmäisen puoliskon puheenjohtajuutta hoitaa sosiaalidemokraattisen ryhmän edustaja ja loppupuoliskolla EPP.

Puhemiesvaalien jälkeinen asetelma on herättänyt keskustelua. Mikäli Antonio Tajani valitaan, on keskusta-oikeistolaisella EPP:llä hallussaan kaikki kolme EU:n keskeistä johtotehtävää: komission puheenjohtajuus, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus sekä Euroopan parlamentin puhemiehen virka, eli niin kutsuttu värisuora. Keskeisten virkojen kasaantuminen EPP:lle ei ole miellyttänyt kaikkia ryhmiä.

Kuva: plenary session European Parliament 2016

Kuva: täysistunto European Parliament 2016

Suomalaismeppien ajatuksia

Viime perjantaina Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto järjesti pressikahvitilaisuuden, jossa kuultiin viiden suomalaismepin ajatuksia sekä parlamentin tulevasta ohjelmasta että tulevasta puhemiesvaalista. Paikalla olivat Liisa Jaakonsaari (sd, S&D), Heidi Hautala (vihr, Greens), Henna Virkkunen (kok, EPP), Pirkko Lerner-Ruohonen (perus, ECR) ja Nils Torvalds (sfp, ALDE).

Liisa Jaakonsaari piti tärkeänä että populistiset ääriryhmät pidetään ulkona päätöksenteosta. Pittellan tai Tajanin välinen valinta ei hänen mukaansa toisi suuria muutoksia EU:n pidempiaikaisiin linjoihin. Heidi Hautala nosti esiin ECR:n ehdokkaan Helga Stevensin, joka on tunnettu vammaisten oikeuksien puolesta puhuja. Pirkko Lerner-Ruohonen kertoi, että Jean Lambert (Greens/EFA) oli tehnyt häneen suuren vaikutuksen. Hautala ja Lerner-Ruohonen pitivät heidän kohdallaan ongelmana pienen ryhmän vaikutusmahdollisuuksia. Henna Virkkunen kertoi että heidän kannaltaan ”worst case” olisi se, ettei Tajania (EPP) valittaisi.

Yleisesti ottaen äänestyksestä veikattiin tulevan tiukka ja Nils Torvalds arveli vaaleja edeltävän yön venyvän pitkälle neuvottelujen merkeissä. Torvalds kertoi myös vastustavansa nykyistä ”äijäkoalitiota”, jonka jatkumona hän Tajanin mahdollisen valinnan näki.

Lisätietoa muuan muassa tulevista aiheista Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston sivuilta Parlamentin viikko 2/2017

Twitter: @EP_SuomiFinland

Facebook: Euroopan parlamentti – Europaparlamentet