Uutinen 10.2.2017

Roaming-maksut poistuvat kesällä

Kuva: Johanna Kaprio/EUE
Kuluttajien roaming-hinnat poistuvat 15. kesäkuuta 2017, minkä jälkeen teleoperaattorit eivät enää saa periä kuluttajalta lisämaksua matkapuhelimen käytöstä toisessa EU-maassa. <br/>
Roaming-maksujen poistuminen on iloinen uutinen EU-maissa matkusteleville.

Iloisia uutisia EU-maissa matkustaville ja suomalaisille: kuluttajan roaming-maksut poistuvat 15. kesäkuuta alkaen. Tämän jälkeen teleoperaattorit eivät enää saa periä kuluttajalta lisämaksua matkapuhelimen käytöstä toisessa EU-maassa. Euroopan parlamentti ja neuvosto saavuttivat asiassa sovun ensimmäinen helmikuuta.

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat pääsivät sopuun roamingin tukkuhintakatoista, eli siitä minkä hinnan teleoperaattorit voivat periä toisiltaan kattaakseen asiakkaidensa verkkovierailut toisessa EU-maassa. Päätöksen myötä viimeinen este kuluttajan roaming-maksujen poistamiselle 15.6. alkaen poistuu.

Päätös vahvistettiin kahdeksas helmikuuta pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa. Lisäksi se on vielä muodollisesti vahvistettava sekä EU:n neuvostossa että Euroopan parlamentin istunnossa.

Matalat hintakatot Suomen tavoitteena

Roaming-maksujen poistamista on valmisteltu jo lähes vuosikymmenen ajan ja tukkuhintasääntely on osa verkkovierailuihin liittyvää sääntelykehystä. Monivaiheisten neuvotteluiden suurimpana haasteena oli löytää teleoperaattoreiden verkkovierailuista toisiltaan perimälle hinnalle taso, joka mahdollistaisi edulliset kuluttajahinnat operaattoreille kestävällä tavalla kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tukkuhintatason määrittämisen haastavaksi on tehnyt jäsenmaiden väliset suuret erot kotimaisen mobiilidatan hinnassa ja käytön volyymeissa. Suomalaisille jo lähes itsestäänselvyyksiksi muodostuneet kohtuuhintaiset ja rajattomat datapaketit eivät vielä ole tavallisia suuressa osassa Eurooppaa ja datan kulutus on lähes kaikkialla EU maissa Suomea alhaisemmalla tasolla.

Suomi puolsi neuvotteluissa alhaisia hintakattoja, jotta teleoperaattoreiden taakka säilyisi kohtuullisena kansalaisten matkustaessa EU-maissa. Eteläisemmissä jäsenvaltioissa, joissa turismivirrat ovat vuolaita, huolena taas oli, etteivät niiden teleoperaattorit pystyisi alhaisilla tukkuhinnoilla kattamaan roaming-maksuja nostamatta liittymähintojaan entisestään.

Laskua portaittain

Operaattorit saavat 15.6. alkaen periä toisiltaan enintään 7,7 euroa gigatavulta, kun asiakas käyttää dataa vieraassa verkossa EU:n alueella. Hintakatto laskee vuosittain vuoteen 2022 asti, jolloin se on 2,5 euroa gigatavulta. Tukkuhintakatot laskivat lopulta komission ja neuvoston alkuperäisiä esityksiä alhaisemmiksi.

Hintakattojen lisäksi verkkovierailujen sääntelykehys sisältää niin sanotun reilun käytön rajat, jotka ylittävästä käytöstä kuluttaja joutuu jatkossakin maksamaan pientä lisämaksua, mikäli hänellä on käytössä rajattoman datan liittymä.

Ratkaisussa on mukana myös poikkeusmekanismi, jonka perusteella teleoperaattorit voivat tietyissä tapauksissa hakea viestintävirastolta lupaa asettaa pieni lisämaksu verkkovierailuista kansallisten halpojen liittymien turvaamiseksi. Roaming-käyttäjähintojen oletetaan laskevan tällöinkin merkittävästi nykyisestä.