Kuva: Laura Kotilainen/VNK
Uutinen 12.4.2017

Eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus perustettiin Helsinkiin

Valtioneuvoston viestintäosasto  11.4.2017 15.30

TIEDOTE 159/2017

Hybridiosaamiskeskuksen (”the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats”) perustamisasiakirja on allekirjoitettu tänään Helsingissä. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Puola, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat. Paikalla olivat myös EU:n ulkosuhdehallinnon ja Naton edustajat.

Suomi on valmistellut ripeässä aikataulussa keskuksen perustamista 15 muun maan kanssa. Heinäkuussa järjestetään uusi allekirjoitustilaisuus, jolloin keskukseen liittyy lisää maita niiden saatua kansalliset päätöksensä valmiiksi. Keskuksen jäsenyyttä voivat jatkossa hakea myös muut EU:n ja Naton jäsenvaltiot. Valmisteluissa tiiviisti mukana olleet EU:n ulkosuhdehallinto ja Naton sihteeristö eivät tule keskuksen jäseniksi, mutta osallistuvat sen toimintaan.

Keskus harjoittaa strategisen tason vuoropuhelua, tutkimusta, koulutusta, konsultointia ja käytännön harjoituksia, joilla pyritään parantamaan valmiuksia hybridiuhkien torjumiseksi. Keskuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hybridiuhkista ja yhteiskuntien haavoittuvuuksista, joita voidaan hyödyntää hybridioperaatioissa. Pyrkimyksenä on myös auttaa resilienssin eli yhteiskuntien sietokyvyn lisäämisessä.

Keskus tulee sijaitsemaan Helsingissä ja toimii osallistujamaiden asiantuntijaverkostona. Keskusta ohjaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva johtokunta (Steering Board). Osaamiskeskuksen johtokunta pitää ensimmäisen kokouksensa Helsingissä keskiviikkona 12. huhtikuuta, jolloin se valitsee keskuksen johtajan.

Osaamiskeskuksen arvioidut vuosikustannukset ovat alkuvaiheessa noin 1,5 miljoonaa euroa. Tästä puolet on tarkoitus rahoittaa jäsenmaksuilla (noin 700.000 euroa) ja isäntämaa vastaa toisesta puolesta (noin 700.000 euroa). Suomi isäntämaana vastaa mm. osaamiskeskuksen toimitiloista ja tietoliikenteestä aiheutuvista kustannuksista sekä osasta henkilöstökustannuksia

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, p. 0295 160 320, valtioneuvoston kanslia ja projektipäällikkö Matti Saarelainen, p. 0295160451, valtioneuvoston kanslia