Kuva:
Uutinen 2.5.2017

Eurooppa-neuvosto hyväksyi lähtökohdat Britannian eroneuvotteluille

Brysselissä lauantaina 29. huhtikuuta kokoontuneet 27 EU-maan päämiehet sopivat Britannian eroneuvotteluja koskevista tavoitteista ja periaatteista. Neuvotteluissa EU pyrkii suojelemaan unionin, kansalaistensa, yritystensä ja jäsenvaltioidensa etuja, sekä varmistamaan, että Britannian ero tapahtuu mahdollisimman hallitusti.

”Suomi osallistui aktiivisesti EU:n neuvottelutavoitteiden muotoilemiseen, ja ne vastaavatkin hyvin Suomelle tärkeitä asioita. Meille on keskeistä turvata nopeasti ja täysimääräisesti Britanniassa asuvien EU-kansalaisten edut sekä siellä olevien yritysten toimintamahdollisuudet. Tärkeää on myös varmistaa, että Britannia vastaa kaikista taloudellisista sitoumuksista, jotka se on tehnyt unionin jäsenenä ollessaan,” pääministeri Juha Sipilä sanoi.

”Olimme hyvin yksimielisiä hyväksyessämme tänään suuntaviivat Britannian eroneuvotteluihin. EU:lla on nyt vahva neuvotteluasema. Etujemme puolustamisen kannalta on tärkeää, että unionin yhtenäisyys säilyy koko neuvotteluprosessin ajan,” pääministeri Sipilä totesi.

Jotta EU:n neuvotteluasema säilyy vahvana, EU-johtajat sopivat, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät käy Britannian kanssa mitään erillisiä neuvotteluita Britanniaan eroon liittyen.

EU korostaa, että Britannian kanssa tehtävien sopimusten on perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Näin ollen unionin ulkopuolisena maana Britannia ei voi enää nauttia samoista oikeuksista ja eduista kuin unionin jäsenmaat.

Keskustelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta aloitetaan vasta, kun Eurooppa-neuvosto katsoo, että eroneuvotteluissa on edistytty riittävästi. Tulevasta suhteesta todetaan eroneuvotteluiden suuntaviivoissa, että EU on valmis keskustelemaan kunnianhimoisesta ja kattavasta kauppasuhteesta, sekä harkitsemaan kumppanuutta myös erityisesti terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnan sekä turvallisuuden, puolustuksen ja ulkopolitiikan aloilla.

Seuraavaksi yleisten asioiden neuvosto hyväksyy 22. toukokuuta yksityiskohtaiset neuvotteluohjeet komissiolle suuntaviivojen pohjalta. Tämän jälkeen EU on valmis aloittamaan eroneuvottelut.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia