Kuva: Euroopan unioni
Uutinen 26.6.2017

Eurooppa-neuvosto pohti lisäeväitä työllisyyteen ja talouskasvuun

Brysselissä 22. ja 23. kesäkuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti toisena kokouspäivänään toimivien sisämarkkinoiden sekä vakaan kansainvälinen kaupan merkitystä työllisyyden ja talouskavun vauhdittajina.

-Sisämarkkinoiden kehittäminen on hyvä esimerkki konkreettisesta ja kansalaisille erittäin tärkeästä hankkeesta. EU:n toimiva yhteinen markkina-alue luo työllisyyttä ja kasvua. Tällaisten hankkeiden kautta määrittyy EU:n todellinen menestys ja merkitys ihmisille. Tämä meidän pitäisi muistaa myös nyt, kun puhumme paljon unionin tulevaisuudesta, ja maalaamme suuria linjoja ja visioita, pääministeri Juha Sipilä sanoi.

-Meidän on kehitettävä yhteistä sisämarkkinaamme nopeasti. Suomelle keskeisimpiä osa-alueita ovat digitaalisuus, palvelut sekä energia-unioni. Olen tyytyväinen, että näihin kysymyksiin pureuduttiin tänään, pääministeri Sipilä totesi.

Eurooppa-neuvosto korosti että, EU:lta ja sen jäsenmailta tarvitaan lisätoimia, jotta laaditut sisämarkkinastrategiat saadaan käytäntöön. Eurooppa-neuvosto muistutti myös, että jo olemassa olevaa lainsäädäntöä tulee toimeenpanna ripeämmin ja valvoa tehokkaammin.

Eurooppa-neuvosto korosti myös vakaan ja vapaan kansainvälisen kaupan merkitystä maailmantaloudelle.

-Yhdysvaltojen poliittisen tilanteen myötä EU:n rooli vapaakaupan edistäjänä ja puolestapuhujana on korostunut. Meidän on oltava etulinjassa. Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle vapaakaupan puolustaminen on keskeinen asia, Sipilä totesi.

Eurooppa-neuvosto keskusteli myös muuttoliikkeen hallinnasta ja korosti, että kaikkien jäsenmaiden tulee toteuttaa EU:n ja Turkin välisen sopimuksen velvoitteet kuten pakolaisten sijoittaminen jäsenmaihin.

-Suomen mielestä on tärkeää pureutua juurisyihin entistä tehokkaammin, jotta ihmisten ei tarvitse lähteä kotoaan, Sipilä sanoi.

-Tapa, jolla keskustelemme maahanmuuttajista ja tragedian kokeneista ihmisistä ei edistä itse ongelmaan ratkaisua. Esimerkiksi ”taakanjaon” sijaan meidän pitäisi puhua ”vastuun jakamisesta” jäsenmaiden kesken. Olen nostanut tätä ajatusta esille myös kollegoiden kanssa keskustellessani, pääministeri Spilä kertoi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia