Kuva: European Union 2017 - European Parliament

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa (EUE) on avainasemassa Suomen EU-politiikan toteuttamisessa. Edustusto ajaa Suomen etuja EU:n päätöksenteossa hallituksen ohjeiden pohjalta sekä raportoi ja välittää tietoa Suomeen.

EUE-kolumneja kirjoittavat Suomen edustuston asiantuntijat.

EUE-kolumni 24.7.2017

EUE-kolumni: EU pelastamassa miljoonia kansalaisia työperäiseen syöpään sairastumiselta ja kuolemiselta

Jopa kymmenet miljoonat ihmiset altistuvat työssään Euroopan unionissa säännöllisesti syöpävaarallisille aineille. Työperäiseen syöpään kuolee vuosittain yli 100 000 ihmistä. Syöpä on keskeisin työperäisten kuolemien syy unionissa; se aiheuttaa niistä yli puolet. Tilanne on järkyttävä. EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät 11. heinäkuuta direktiivin, jolla näiden kuolemien määrää pyritään merkittävästi vähentämään.

 Jäsenvaltiot sopivat osaltaan direktiivistä 11. heinäkuuta 2017, joka asettaa 13 kynnysarvoa syöpävaarallisille aineille altistumiselle työpaikoilla. Euroopan unioni pyrkii uuden direktiivin avulla radikaalisti vähentämään työperäisiä kuolemia ja työperäiseen syöpään sairastumista. Aineita ovat ”kaikille tutut” kromi VI, kiteiset keraamiset kuidut, kiteinen piidioksidi, etyleenioksidi, 1,2-epoksipropaani, akryyliamidi, 2-nitropropaani, o-toluidiini, 1,3-butadieeni, hydratsiini ja vinyylibromidi, kovapuupöly sekä vinyylikloridimonomeeri.  Näistä 13 kynnysarvosta on jo sovittu Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Nyt sovittuja arvoja aletaan soveltaa kahden vuoden päästä.

Mainittuja aineita käytetään monilla teollisuuden ja tuotannon aloilla ja erilaisissa valmistusprosesseissa. Esimerkkeinä mainittakoon rakennusteollisuus, puunjalostusteollisuus, kaivosteollisuus, elintarviketeollisuus ja teknologiateollisuus, erilaiset tutkimus- ja kehitystyöt sekä monenlaiset asennus- ja ylläpitotehtävät.

Euroopan unioni pyrkii uuden direktiivin avulla radikaalisti vähentämään työperäisiä kuolemia ja työperäiseen syöpään sairastumista. Kuva: Guilherme Cunha/Unsplash

Tavoitteena hyvinvoinnin parantaminen ja rehti kilpailu sisämarkkinoilla

Kuluvan ja ensi vuoden aikana ollaan hyväksymässä kynnysarvoja myös muille syöpävaarallisille aineille. Tulevan syksyn aikana neuvotellaan Euroopan parlamentin kanssa kynnysarvoista ja/tai nk. iho-huomautuksista seitsemälle syöpää aiheuttavalle aineelle. Ihohuomautuksella tarkoitetaan sen selkeää merkitsemistä, että aineen suoraan ihokosketukseen liittyy syöpäriski. Mainitut seitsemän ainetta ovat trikloorietyleeni, epikloorihydriini, metyleenidianiliini, etyleenidibromidi, etyleenidikloridi, PAH-seokset, jotka sisältävät muun muassa bentso(a)pyreeniä, sekä käytetty moottoriöljy.

Yhtenäisten kynnysarvojen asettaminen EU-tasolla on omiaan tarjoamaan kaikille talouden toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset ja torjumaan muun muassa niin kutsuttuun sosiaaliseen polkumyyntiin eli esimerkiksi työntekijöiden alhaiseen suojeluun perustuvaa epälojaalia kilpailua. Työperäisen syövän torjunta ja ehkäisy ovatkin oleellinen ja konkreettinen osa-alue ylöspäin suuntaavassa EU:n sosiaalisen ulottuvuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Kynnysarvojen taustalla vankka yhteisymmärrys ja tieteellinen näyttö

Asianmukaisten kynnysarvojen asettaminen on tarkkuutta, teknistä osaamista sekä syvällistä tieteellistä asiantuntemusta vaativa tehtävä. EU:ssa sovitut ja sovittavat kynnysarvot perustuvat vakaaseen tieteelliseen näyttöön eri aineiden syöpäriskeistä sekä kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuudesta ja lisäarvosta työntekijöiden suojelun, yritysten toimintaedellytysten, kansantalouden kokonaisuuden ja työsuojeluviranomaisten toiminnan kannalta. Tieteellisten asiantuntijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden ohella yritysten ja työntekijöiden edustajat osallistuvat aktiivisesti asian valmisteluun.

Vaikka kynnysarvojen avulla torjutaan miljoonien ihmisten sairastumista työperäiseen syöpään, ovat ne tavallaan syövältä suojautumisen viimeisin taso. Perimmäisenä tavoitteena on ylipäätään välttää näille aineille altistumista eli luopua niiden käytöstä ja läsnäolosta työpaikoilla. Tässä vaiheessa tavoite on kuitenkin epärealistinen toteutettavaksi. Kyseisiä aineita kun on lähes välttämätöntä käyttää verrattain laajalti, jos ja kun haluamme turvata markkinoiden, tuotantoprosessien ja teollisuuden toimivuuden sekä pitää kiinni työpaikoista ja hyvinvoinnistamme. Tärkeää onkin suojautua aineille altistumista vastaan ehkäisevin keinoin, asianmukaiset suojavälineet mukaan lukien. Myös altistumisen kestoon ja säännönmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Työperäisen syövän torjuminen on monen mielestä niitä EU:n parhaita, ihmisläheisimpiä ja tärkeimpiä puolia ja lainsäädäntöaloja, kuten työsuojelulainsäädäntö yleisemminkin. Toivottavasti myönteinen ja kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiva suuntaa siis jatkuu ja siinä edetään pitkälle!

Olisi hienoa, jos kenenkään meistä ei tarvitsisi kuolla työnsä takia.

Eikö?

Kuva: Katri Puhakainen/EUE

Antero Kiviniemi

Kirjoittaja on sosiaaliturvan, sosiaalisen suojelun yhteistyön, työsuojelun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja vakuutustoiminnan erityisasiantuntija Suomen pysyvässä EU-edustustossa.

Kirjoittajasta