Kuva:
Uutinen 20.10.2017

Eurooppa-neuvostossa unionin kehittäminen ja Britannian eroneuvottelut

EU-maiden johtajat käsittelivät perjantaina 20. lokakuuta aamiaiskeskustelussaan unionin kehittämistä. Sen jälkeen ilman Britanniaa järjestetyssä 50 artiklan mukaisessa Eurooppa-neuvostossa EU-maiden johtajat tarkastelivat Britannian eroneuvotteluiden etenemistä.

Eurooppa-neuvosto tuki puheenjohtaja Donald Tuskin esittämää niin kutsuttua päämiesten agendaa, joka kattaa Eurooppa-neuvoston kokoukset sekä ylimääräiset päämiestapaamiset ja niissä käsiteltävät asiat kesään 2019 asti. Työssä noudatetaan Bratislavan ohjelmaa sekä maaliskuussa 2017 Roomassa hyväksyttyjä periaatteita.

– Olen tyytyväinen siitä, että puheenjohtaja Tusk on ottanut hyvin huomioon esittämäni Suomen näkemykset EU:n kehittämisestä. Tässä työssä on oleellista keskittyä kansalaisten huoliin ja löytää niihin konkreettisia ratkaisuja, pääministeri Sipilä sanoi.

– On myös erittäin tärkeää, että EU-maat jatkavat määrätietoisesti EU:n kehittämistä yhdessä eikä pienempinä ryhminä, pääministeri Sipilä totesi.

– Olen myös tyytyväinen siitä, että Tuskin esityksessä korostetaan tarvetta linkittää eurooppalainen agenda vahvemmin osaksi kansallista päätöksentekoa. Tähän tapaan toimimme Suomessa – viimeksi muun muassa muodostaessamme ensimmäisten joukossa kantaamme EMU:n kehittämiseen, Sipilä sanoi.

EU-maiden johtajat arvioivat myös Britannian eroneuvotteluiden etenemistä. Meneillään olevan ensimmäisen neuvotteluvaiheen keskeisiä asioita ovat EU-kansalaisten oikeudet, Britannian maksut nykyiseen EU-budjettikehykseen sekä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja. EU-johtajat totesivat, että neuvotteluissa ei ole vielä saavutettu riittävää edistystä, eikä näin ollen voida vielä siirtyä neuvottelujen toiseen vaiheeseen.

Lisäksi EU:n puheenjohtajamaa Viro informoi EU-johtajia neuvostossa käydystä keskustelusta Britanniassa sijaitsevien Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen sijoittamisesta toisiin EU-maihin. Päätös virastojen uusista kotikaupungeista tehdään yleisten asioiden neuvostossa marraskuussa. Helsinki on yksi yhdeksästätoista kaupungista, jotka ovat ehdolla lääkeviraston paikaksi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia