Bild:
Nyheter 23.10.2017

Europeiska rådet diskuterade utvecklingen av unionen och förhandlingarna om Storbritanniens utträde

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utvecklingen av unionen vid sitt frukostmöte fredagen den 20 oktober. Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog.

Europeiska rådet understödde den agenda för stats- och regeringscheferna som framfördes av ordförande Donald Tusk. Agendan innefattar Europeiska rådets möten, extra möten för stats- och regeringscheferna samt de ärenden som behandlas vid mötena fram till sommaren 2019. I arbetet iakttas Bratislavafärdplanen och de principer som godkändes i Rom i mars 2017.

– Det gläder mig att ordförande Tusk har beaktat de synpunkter på utvecklingen av EU som jag framfört för Finlands del. I detta arbete är det viktigt att sätta sig in i medborgarnas bekymmer och finna konkreta lösningar på dem, sade statsminister Sipilä.

– Det är också mycket viktigt att EU-länderna målmedvetet fortsätter att utveckla EU tillsammans, inte i mindre grupper, konstaterade statsminister Sipilä.

– Jag är också glad över att Tusk i sitt förslag framhäver behovet av att skapa en starkare länk mellan den europeiska agendan och det nationella beslutsfattandet. Det är så vi handlar i Finland, senast då vi bland de första formade vår synpunkt på utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen EMU, sade statsminister Sipilä.

EU-ländernas stats- och regeringschefer bedömde också framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde. Centrala teman i den första fasen av förhandlingarna som pågår för närvarande är EU-medborgarnas rättigheter, Storbritanniens betalningar till EU:s nuvarande budgetram samt gränsen mellan Irland och Nordirland. EU-ledarna konstaterade att man ännu inte gjort tillräckliga framsteg i förhandlingarna för att kunna övergå till den andra fasen i dem.

Dessutom rapporterade EU-ordförandelandet Estland till EU-ledarna om rådets diskussion om placeringen av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten, som för närvarande finns i Storbritannien. Beslut om myndigheternas nya placeringsorter i andra EU-länder fattas vid allmänna rådets möte i november. Helsingfors är en av de elva städer som är på förslag till placeringsort för Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli