Kuva: AU-EU Summit 2017

Viides AU-EU huippukokous pidetään 29.-30. marraskuuta 2017.

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 27.11.2017

Tuomas Tikkanen Afrikan unionin ja EU:n huippukokoukseen: ”Nuoret nostettava Suomen kehityspolitiikan uudeksi kärjeksi”

Viides Afrikan unionin ja Euroopan unionin (AU-EU) huippukokous järjestetään 29.-30. marraskuuta 2017 Abidjanissa Norsunluurannikolla. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Afrikan välisiä poliittisia ja taloudellisia siteitä. Merkittäväksi teemaksi kokouksessa nousee nuoriin investoiminen, sillä 60 prosenttia Afrikan väestöstä on alle 25 vuotiaita.

Myös Suomi osallistuu huippukokoukseen ja vie lisäksi mukaansa nuoremman sukupolven edustajan. Suomea edustaa yhdessä pääministeri Juha Sipilän kanssa Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen, 25.

Tikkanen sai esimakua EU:n ja Afrikan välisistä suhteista jo lokakuussa, kun hän osallistui Afrikan ja Euroopan neljänteen nuorisohuippukokoukseen. Kokouksessa luotiin julkilausuma ja tavoitteet myös tulevaan huippukokoukseen.

Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Tuomas, millainen kokemus lokakuussa pidetty Afrikan ja Euroopan nuorisohuippukokous oli?

Nuorisokokous oli hieno kokemus. Abidjanissa kokoontui iso joukko nuoria johtajia Euroopasta ja Afrikasta. Paikan päällä keskusteltiin useista teemoista muun muassa koulutuksen, nuorten työllistymisen, nuorten oikeuksien sekä rauhan ja turvallisuuden kokonaisuuksissa.

Hienoa oli nähdä ja kokea, kuinka paljon yhteistä Afrikan ja Euroopan nuorilla on. Maanosien tulevaisuudet ovat todellakin sidottu yhteiseen kohtaloon. Juuri siksi on äärimmäisen tärkeää tehdä laajempaa yhteistyötä. Nuorilla Afrikassa ja Euroopassa on samoja kokemuksia tulevaisuuden epävarmuudesta, vaikka maanosien tilanteet ovatkin hyvin erilaiset.

Tutustuin paikalla lukuisiin nuoriin afrikkalaisiin, ja sain todella nähdä ja kuulla heidän näkökulmansa oman maanosansa tulevaisuuteen. Nuorten määrä Afrikassa on jo demografisesti valtava – maanosan väestöstä parhaimmillaan 70% on alle 30-vuotiaita. Kuitenkin nuorten osuus maanosan poliittisessa päätöksenteossa on minimaalinen, ja valtaa pitävät suurelta osin vanhat jäärät.

Nuorten on koettava osallisuutta yhteiskunnassa ja nähtävä myös oma tulevaisuutensa valoisana asuinmaissaan, jotta kestävää yhteiskuntaa voidaan rakentaa. Tämän ei pidä olla Euroopan tavoite pelkästään maahanmuuttovirtojen patoamisen tai radikalisoitumisen ehkäisemisen vuoksi, vaan myös siksi, että nuorilla on oikeus hyvään elämään.

”Afrikan väestön on ennustettu tuplaantuvan nykyisestä 1,2 miljardista vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa valtavaa yhteiskunnallista muutosta.”

Mitkä ovat keskeisimmät tavoitteet, joita haluaisit tulevassa huippukokouksessa edistää?

Haluan itse keskittyä etenkin ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” –tematiikkaan, nuorten työllisyyteen sekä nuorten oikeuksien edistämiseen.

Suomen ja EU:n on oltava aktiivisia nuorten elinolojen edistämisessä, ja nuoret onkin nostettava Suomen kehityspolitiikan uudeksi kärjeksi. Haluan nostaa julkisuudessa esiin näitä tärkeitä teemoja, sillä vain nuorisoteemojen näkymisen kautta ne nousevat myös poliittisella agendalla korkeammalle.

Miksi nuoriin investoiminen on tärkeää erityisesti Afrikassa?

Nuoriin investoiminen on tärkeää, sillä kuten todettu, Afrikan väestöstä valtaosa on nuoria. Lisäksi Afrikan väestön on ennustettu tuplaantuvan nykyisestä 1,2 miljardista vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa valtavaa yhteiskunnallista muutosta. Nuorille on tarjottava laadukasta koulutusta ja toimeentulon takaavaa työtä, jotta Afrikan yhteiskunnat voivat kehittyä kestävästi eteenpäin.

Turvallisuudesta puhuttaessa on katsottava laajaa kokonaisuutta yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista nuorille; työpaikkaa, nuorten kokemaa yhteiskunnan omistajuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia. Nämä ovat usein Afrikan maissa juuri niitä asioita, joihin isolla joukolla nuoria ei ole pääsyä. Väkiluvun ja nuorten määrän kasvaessa tilanteesta seuraa paitsi inhimillistä kärsimystä, myös yhteiskunnallisia ja turvallisuuteen liittyviä haasteita, joita huippukokouksessa pyritään ratkaisemaan.

 

 

Lisätietoja tulevasta AU-EU huippukokouksesta:

Verkkosivusto: AU-EU 5. huippukokous 29.-30.11.2017 (en).

Tiedote AU-EU huippukokouksesta: EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston sivusto.

Taustatietoa EU:n ja Afrikan välisistä suhteista.

Seuraa keskustelua Twitterissä: #AUEU