Bild: AU-EU Summit 2017
Aktuellt 29.11.2017

Tuomas Tikkanen till toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU: ”Unga ska lyftas fram som en ny kärna i Finlands utvecklingspolitik”

Det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen (AU-EU) arrangeras i Abidjan i Elfenbenskusten den 29–30 november. Syftet med mötet är att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan EU och Afrika. Ett viktigt tema vid mötet blir investeringar i unga, eftersom 60 procent av befolkningen i Afrika är under 25 år.

OCKSÅ FINLAND DELTAR i toppmötet och har dessutom med sig en representant för den yngre generationen. Ordföranden för Unga européer rf Tuomas Tikkanen, 25, företräder Finland tillsammans med statsminister Juha Sipilä.

TIKKANEN FICK FÖRSMAK AV relationerna mellan EU och Afrika redan i oktober när han deltog i det fjärde ungdomstoppmötet mellan Afrika och Europa.  Vid mötet utarbetades en förklaring och målen även för det kommande toppmötet.

Ordföranden för Unga européer rf Tuomas Tikkanen.

Tuomas, hurdan upplevelse var det ungdomstoppmöte mellan Afrika och Europa som arrangerades i oktober?

UNGDOMSMÖTET VAR EN FIN upplevelse. Ett stort antal unga ledare från Europa och Afrika samlades i Abidjan. Vid mötet diskuterades flera teman som gällde bl.a. helheterna för utbildning, de ungas sysselsättning, de ungas rättigheter samt fred och säkerhet.

DET VAR FINT ATT SE och uppleva hur mycket gemensamt unga i Afrika och Europa har. Framtiden i de båda världsdelarna är verkligen bunden till ett gemensamt öde. Just därför är det ytterst viktigt att vi utövar ett mer omfattande samarbete. De unga i Afrika och Europa känner samma osäkerhet inför framtiden även om läget i världsdelarna skiljer sig mycket från varandra.

JAG BEKANTADE MIG PÅ PLATS med flera unga afrikaner och fick verkligen se och höra deras perspektiv på deras egen kontinents framtid. Antalet unga i Afrika är redan demografiskt enormt – andelen personer under 30 år kan som högst vara 70 procent av kontinentens befolkning. De ungas andel i det politiska beslutsfattandet på kontinenten är dock minimal, och makthavarna är till största delen gamla gubbar.

DE UNGA SKA KUNNA UPPLEVA delaktighet i samhället och tro på en ljus framtid i sina hemländer för att man kan bygga upp ett hållbart samhälle. Europa ska inte sträva efter detta enbart för att stoppa migrationsströmmarna eller förebygga radikaliseringen utan också därför att de unga har rätt till ett gott liv.

”Enligt prognoserna kommer Afrikas befolkning att fördubblas från nuvarande 1,2 miljarder fram till år 2050. Detta innebär en stor samhällelig förändring.”

Vilka är de viktigaste mål som du vill främja vid det kommande toppmötet?

SJÄLV VILL JAG I SYNNERHET KONCENTRERA MIG PÅ temat ”Unga, fred och säkerhet”, de ungas sysselsättning och främjande av de ungas rättigheter.

FINLAND OCH EU måste vara aktiva när det gäller att främja de ungas levnadsförhållanden, och unga ska lyftas fram som en ny kärna i Finlands utvecklingspolitik. Jag vill lyfta fram dessa viktiga teman i den offentliga debatten eftersom det enda sättet att få ungdomsteman att prioriteras högt även på den politiska agendan är att de är synliga.

Varför är det viktigt att investera i unga just i Afrika?

DET ÄR VIKTIG ATT INVESTERA I UNGA eftersom, såsom det redan konstaterades, största delen av Afrikas befolkning är unga. Dessutom kommer Afrikas befolkning enligt prognoserna att fördubblas från 1,2 miljarder fram till år 2050. Detta innebär en stor samhällelig förändring. De unga måste garanteras utbildning av hög kvalitet och arbete som säkerställer försörjningen för att de afrikanska samhällena ska kunna utvecklas framåt på ett hållbart sätt.

NÄR MAN PRATAR OM SÄKERHETEN bör man betrakta den omfattande helheten av möjligheter som samhället erbjuder de unga: arbetsplats, upplevelse av samhällets ägarskap samt möjligheter att påverka. I afrikanska länder är dessa ofta saker som en stor del av de unga inte har tillgång till. I och med att folkmängden och andelen unga ökar orsakar situationen förutom mänskligt lidande också utmaningar som har att göra med samhället och säkerheten. Det är dessa utmaningar som man strävar efter att lösa vid toppmötet.

 

 

Ytterligare information om det kommande AU-EU-toppmötet:

Webbplats: 5:e AU-EU-toppmötet 29–30.11.2017 (en).

Pressmeddelande om AU-EU-toppmötet: Webbplatsen för Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Bakgrundsinformation om förbindelserna mellan EU och Afrika.

FÖLJ DISKUSSIONEN PÅ TWITTER: #AUEU