Kuva: EC/Etienne Ansotte

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 8.12.2017

Outi Slotboom: ”Vahva asiaosaaminen ja hyvä argumentointikyky tarpeen”

Taloustieteen erityisasiantuntijoille on EU-instituutioissa kova kysyntä. Euroopan komission talous- ja rahoitusasioiden pääosastolla yksikönpäällikkönä työskentelevän Outi Slotboomin mukaan jo nuorikin virkamies pääsee mukaan keskeisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin. Oman vahvan erityisosaamisen lisäksi komissiossa pärjätäkseen on oltava hyvä kielitaito ja halu viedä asioita eteenpäin.

EU-virkamieskilpailu ekonomisteille aukesi marraskuussa 2017.

Kun Suomesta vuonna 1995 tuli Euroopan unionin jäsenvaltio, haettiin virkamiehiä laajoilla virkamieskilpailuilla töihin EU-instituutioihin. Yksi ensimmäisistä heidän joukossaan oli Outi Slotboom, joka on työskennellyt EU-komissiossa vuodesta 1996. Tällä hetkellä Slotboom työskentelee yksikönpäällikkönä talouden ja rahoituksen pääosastolla.

Outi Slotboom työskentelee yksikönpäällikkönä Euroopan komission talous- ja rahoitusasioiden pääosastolla.

Työssään Slotboom vastaa kolmen EU-maan, Suomen, Unkarin ja Slovenian talousalueista sekä johtaa yksikön henkilökuntaa. Yksikön tehtäviin kuuluu näiden maiden makrotaloudellinen seuranta ja julkisen talouden seuranta. Saatujen tietojen perusteella laaditaan seurantaraportteja, ennusteita, analyyseja ja talouspolitiikan suosituksia. Työssään Slotboom on paljon yhteydessä jäsenmaiden viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin sekä työmarkkinajärjestöihin. Hän matkustaa aika ajoin kuulemaan jäsenmaiden näkemyksiä ja kuulostelemaan niiden taloudellisia näkymiä ja haasteita.

Eurooppaa ravistelleen talouskriisin myötä talouspolitiikan sääntöjä unionissa on vahvistettu. Yksi näkyvä muutos on ennakoivien toimien lisääminen taloudellisen valvonnan mekanismeihin.

”EU:n taloudellisen valvonnan johtava ajatus on, ettei valvontaa tehtäisi niinkään jälkikäteen kun ongelmia on jo ilmennyt, vaan tavoitteena on ennakoida ja yrittää havaita orastavat talouden riskit. Suosituksia on parempi antaa etukäteen, jolloin riskeihin on helpompi puuttua. Tässä on tapahtunut suuri muutos parempaan”, Slotboom sanoo.

Toinen suuri uudistus on EU-tason talousseurannan laajentaminen. Aiemmin komissio seurasi lähinnä julkisen talouden tilaa jäsenvaltioissa, mutta nyt arvioimme laajemmin makrotalouden riskejä kuten rahoitusmarkkinoiden vakautta tai kilpailukykyongelmia. Kolmas uudistus on tiiviimpi yhteistyö ja näkemysten vaihto komission ja jäsenmaiden välillä, jotta molemmilla olisi sama käsitys asioiden tilasta: ”Keskustelu on tärkeää, vaikka näkemys siitä, mitä tilanteelle pitäisi tehdä olisikin erilainen.”

”Vaikka kriisistä on päästy paremmalle kasvu-uralle ja EU:n talous saatu vankemmalle pohjalle, on vielä paljon tehtävää”, toteaa Slotboom.

Nykyisessä tehtävässään maaseurantayksikön päällikkönä Slotboom on ollut nyt 1,5 vuotta. Hänen mukaansa komissiolla on runsauden pula mielenkiintoisista työtehtävistä, ja tehtävästä toiseen siirtymisestä on tehty helppoa, mikä mahdollistaa oman perspektiivin laajentamisen: ”Edellinen työni oli koordinointia, strategiaa ja laajoja asiakokonaisuuksia.  Nykyisessä tehtävässäni maaseurannassa olen palannut juurilleni ja arvostan sitä, että olen saanut vaihtaa tehtäviä kiinnostuksen mukaan. Työhönsä ei täällä tarvitse kyllästyä”, hän kertoo.

Slotboomin tyypillinen työpäivä koostuu raporttien lukemisesta, kommentoinnista ja kokouksista. Yksikön työ määräytyy pitkälti EU:n ohjausjakson mukaisesti, talousennusteiden, arvioiden ja suositusten julkaisuaikataulun pohjalta. Tämän vuoksi työn suunnittelu on helppoa. ”Käsittelemämme asiat ovat monisyisiä ja haastavia, mutta komission organisaatiossa on paljon eri alojen erityisosaamista ja maaseurantatyössä on aina monen ihmisen osaaminen mukana.”

Komissio työnantajana saa Slotboomilta kiitosta: ”Komissio on kilpailukykyinen työnantajana ja moderni organisaatio, jossa on hyvät ja joustavat edut perhevapaineen ja etätyömahdollisuuksineen. Ihmisten kehittämiseen niin asiaosaamisen kuin johtamistaitojenkin osalta panostetaan, ja työvälineitä kehitetään.”

”Komission etuihin kuuluu sen kansainvälisyys sekä se, että töissä kohtaa päteviä ja miellyttäviä ihmisiä ja kokee pääsevänsä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan EU:ta kehitetään. Komissiossa on suhteellisen vähän henkilöstöä ottaen huomioon käsiteltävien asioiden määrä, ja nuorikin virkamies voi saada paljon vastuuta hyvin varhaisessa vaiheessa.”, Slotboom vinkkaa.

Taloustieteilijöille on EU:ssa huomattava tarve paitsi talous- ja rahaliiton ja taloudellisen analyysin, myös työllisyyskysymysten parissa tehtävään työhön sekä rahoitusmarkkinakysymyksiin, kauppa-, kilpailu- tai vaikkapa ympäristöpolitiikkaan liittyen. Oman vahvan erityisosaamisen lisäksi komissiossa pärjätäkseen on oltava yleistietoa, hyvä kielitaito ja argumentointikyky.

”Suomessa usein korostetaan kulttuurien tuntemusta ja monikulttuuriseen kohtaamiseen valmistautumista edellytyksinä kansainvälisiin tehtäviin hakeutumiselle. Yleisesti ottaen suomalaiset ovat kuitenkin solahtaneet vaivatta monikansallisiin yhteisöihin, joissa työntekijöitä yhdistää halu toimia kansainvälisessä ympäristössä sekä innostus omaan työhön.”

Työyhteisön monikulttuurisuutta suurempi haaste voi olla suuri organisaatio”, Slotboom huomauttaa. ”Komissioon ulkopuolelta tuleva taloustieteilijä saattaa olla tottunut yksinäiseen tutkimustyöhön kun taas komissiossa asioiden valmistelu vaatii toimimista suuremmissa ryhmissä ja muita kuullen.” Slotboom neuvoo.

”Tärkeintä on terve itseluottamus ja halu viedä asioita eteenpäin.”

 

Outi Slotboomin ohjeistus aloittelevalle EU-ekonomistille:

  • Perehdy EU-talouskysymyksiin. Mihin EU:ta ja sen talouspolitiikkaa viedään, mitkä ovat lähtökohdat?
  • Tuo esille omaa kokemustasi. Ensimmäinen työpaikka EU:ssa löytyy usein juuri sieltä, missä hakijan erityisosaamista tarvitaan eniten. Selvitä, millainen toimija EU on omalla alallasi ja mitä on valmisteilla. Komission ja muiden toimielinten verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa käynnissä olevista asioista ja eri osastojen tehtävistä.
  • Hyvästä kielitaidosta ei ole koskaan haittaa. Englannin tulee olla lähes natiivitasoista ja ranskan kielen taito on erittäin hyödyllinen, sillä komissiossa työkielenä saattaa tarvita myös ranskaa, esimerkiksi jos oman alueen vastuullinen komissaari on ranskankielinen. Ranskan kielen taitaminen helpottaa myös asettautumista paikalliseen kulttuuriin.

 

 

EU:n virkamieskilpailu ekonomisteille avautui 16.11.2017. Hakemus on jätettävä viimeistään 19. joulukuuta 2017 klo 12.00 Brysselin aikaa. Lisätietoja EU:n henkilöstöhallinnon EPSO:n verkkosivuilla.

 

 

Katri Puhakainen