Kuva: Jukka-Pekka Flander

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 11.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvestä tulossa ensimmäinen saamelaistaustainen edustaja alueiden komiteaan

Rovaniemeläisestä Mikkel  Näkkäläjärvestä (sd) on mitä todennäköisimmin tulossa ensi vuoden alusta ensimmäinen saamelaistaustainen edustaja Euroopan alueiden komiteassa. Näkkäläjärveä esitetään useita kausia pohjoista Suomea edustaneen Antti Liikkasen (sd) paikalle.

Mikkel on kotoisin Ivalosta poronhoitajaperheestä. Opintie vei ensin Kokkolaan metallimiehen oppiin ja tällä hetkellä hän opiskelee Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteitä. Mikkel on Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen ja SDP:n nuorisojärjestön puheenjohtaja.  ”Olen erittäin kiitollinen Antille siitä, että hän rakensi minulle mahdollisuuden päästä mukaan eurooppalaiselle näköalapaikalle alueiden komiteaan loppukaudeksi,” sanoo Näkkäläjärvi.

”Toivon ja uskon, että voin hyödyntää  tietojani  EU:n pohjoisen alkuperäiskansan saamelaisten asioista ja elämästä tulevassa työssäni”.

EU:n vahvuus riippuu jäsenmaista

”Olen eri yhteyksissä, esimerkiksi seuratessani YK:n yleiskokousta, huomannut, että Euroopan unionin ääni kuuluu vahvana, jos jäsenmaat ovat yksimielisiä. Ja sitten on paljon tilanteita muun muassa ulkopolitiikassa, jolloin näin ei ole”, arvioi Näkkäläjärvi.

Ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat erityisen tärkeitä pohjoisen kasvatille. ” Ilmastonmuutos näkyy jo selvästi pohjoisessa muun muassa porotalouden edellytyksissä. Edessä on sopeutuminen uudenlaiseen tilanteeseen, melkoinen epävarmuuden aika”, arvioi Näkkäläjärvi.

Mikkel  Näkkäläjärvi  ennustaa, että fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous ajautuu ennen pitkään umpikujaan ja uudelleenarviointeja joudutaan tekemään öljy-ja kaasuteollisuudessa. ”Vaikea yhtälö ratkaistavaksi, mutta toivon, että kehittyvä teknologia  luo uusia ratkaisuja”.

Toiveena toimivampi unioni

Mikkel Näkkäläjärvi toivoo, että tulevina vuosina Euroopan unioni on toimivampi, yhtenäisempi ja oikeudenmukaisempi.

”Kansalaisille pitää kertoa totuus asioista, eikä sekoittaa kotimaan politiikkaa unionin tason päätöksiin”, toivoo Näkkäläjärvi. ”Suomen etua ajetaan parhaiten päättävissä pöydissä, sillä muuten ei asioihin voi vaikuttaa.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mikä Alueiden komitea?

Euroopan alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja neuvoston, komission ja parlamentin käsittelemistä asioista. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Se pyrkii edistämään läheisyysperiaatteen noudattamista ja vahvistamaan alueellista yhteenkuuluvuutta EU:n jäsenmaissa.

Alueiden komitea aloitti toimintansa vuonna 1994.

Alueiden komiteaan kuuluu 350 jäsentä ja 350 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Nykyinen toimikausi alkoi helmikuussa 2015.

Suomen valtuuskuntaan alueiden komiteassa kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula (KOK) on alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.