Kuva: unsplash.com_@elmeng
Uutinen 9.1.2018

Europassi-järjestelmä uudistuu

Viimeisten kahdentoista vuoden aikana verkossa on luotu jo 100 miljoonaa standardimallista Europass-CV:tä.  Nyt järjestelmää uudistetaan.

Luvassa on uusi verkkoalusta, joka tarjoaa työnhakijalle suuremman joukon välineitä työnhakuun EU-alueella sekä tietoja eri EU-maissa tarjolla olevista tutkinnoista ja oppimismahdollisuuksista.

Europass on työnhaun helpottamiseksi luotu järjestelmä, jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin taitoja ja tutkintoja ympäri Eurooppaa. Se on näppärä tapa luoda CV eurooppalaisittain vertailukelpoisella tavalla.

Tavoitteena on saavuttaa kaikki potentiaaliset työnhakijat, niin vähemmän koulutetut henkilöt, vammaiset, iäkkäämmät ja pitkäaikaistyöttömät kuin korkeasti koulutetut henkilöt, joilla on vahva digitaalinen lukutaito.

Vuonna 2004 perustettua Europass-järjestelmää kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan ja teknologian kehityksen myötä. Tähän asti se on sisältänyt 5 asiakirjamallia:

  • Europass-ansioluettelon, jonka avulla työnhakijat voivat laatia CV:n standardoidussa muodossa.
  • Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteen, jonka korkeakoulut myöntävät tutkintotodistuksen mukana selventämään kyseistä tutkintoa erityisesti todistuksen myöntäneen maan ulkopuolella;
  • Europass-kielipassin, jota kaikki yksityishenkilöt voivat täyttää antaakseen tietoja kielitaidostaan;
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen, joka auttaa erityisesti muun kuin todistuksen myöntäneen jäsenmaan työnantajia tai laitoksia ymmärtämään todistusta paremmin;
  • Europass-liikkuvuustodistuksen, johon merkitään kaikki henkilön toisessa EU-maassa suorittamat opinto- tai harjoittelujaksot

Uuden verkkoalustan tarkoituksena on modernisoida sähköisiä välineitä, jolloin henkilöiden on helpompi ilmoittaa taidoistaan, tutkinnoistaan ja kokemuksistaan kaikilla EU-kielillä laadituilla vakiolomakkeilla.

Mukaan on tulossa esimerkiksi parannettu väline ansioluettelojen ja taitoprofiilien laatimiseksi helppokäyttöisellä tavalla, ilmaisia itsearviointivälineitä omien taitojen arvioimiseksi, yksilöllistä tietoa opiskelumahdollisuuksista Euroopassa ja tietoa ja tukea tutkintojen tunnustamiseen eri EU-maissa.

Uusi Europass-järjestelmä on yhteydessä myös muihin työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä koskeviin EU:n välineisiin ja palveluihin, kuten ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaaliin. Näin mahdollistetaan helpompi tietojenvaihto ja paremmat palvelut loppukäyttäjille.

EU-jäsenmaat, parlamentti ja komissio saavuttivat sovun Europass-järjestelmän uudistumisesta kolmikantaneuvotteluissa 15. joulukuuta ja jäsenmaiden pysyvien edustajien Coreper I -komitea hyväksyi sovun 20. joulukuuta. Uudistuksen voimaan astumiseksi se on vielä muodollisesti hyväksyttävä EU-neuvostossa sekä parlamentin täysistunnossa.

Europass-päätöksen tarkistus on osa 10. kesäkuuta 2016 esiteltyä uutta osaamisohjelmaa Euroopalle.

Lähde ja lisätiedot:

Euroopan unionin neuvosto

www.europass.fi

Artikkeli on julkaistu alunperin Suomen EU-edustuston verkkosivuilla.