Bild: unsplash.com_@elmeng
Nyheter 12.1.2018

Europass-systemet uppdateras

Under de gångna tolv åren har EU-medborgarna skapat 100 miljoner standardiserade Europass-CV på webben. Nu uppdateras systemet.

Nu utlovas en ny plattform som erbjuder arbetssökande ett större urval verktyg för att söka jobb inom EU och information om examina och utbildningar i olika EU-länder.

Europass ska underlätta förståelsen för olika kompetenser och examina runt om i Europa för att stödja arbetssökande. Det är också ett enkelt sätt att skapa en CV som är kompatibel inom EU.

Målet är att nå alla potentiella arbetssökande, såväl lågutbildade personer, personer med funktionsnedsättningar, äldre personer och långtidsarbetslösa som högutbildade med gedigen digital kompetens.

Europass-systemet skapades 2004 och det utvecklas kontinuerligt enligt användarnas behov och den tekniska utvecklingen. Hittills har det ingått fem dokumentmallar:

  • Meritförteckningen som hjälper arbetssökande att skapa sin egen standardiserade CV.
  • Bilagan till examensbevis som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har avgångsbetyg från högskolestudier, så att de är lättare att förstå utomlands.
  • Språkpasset som privatpersoner kan fylla i för att beskriva sina språkkunskaper.
  • Tillägget till slutbetyg som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning som hjälper arbetsgivare eller skolor utomlands att förstå betyget bättre.
  • Europass-mobilitet som är en förteckning över kunskaper och färdigheter som förvärvats i ett annat EU-land.

Idén med att uppdatera webbplattformen är att modernisera de digitala verktygen för att göra det ännu enklare att registrera sina färdigheter, examina och erfarenheter på en blankett med alla EU-språk.

Det ingår till exempel ett bättre verktyg för att enkelt sammanställa en meritförteckning eller kunskapsprofil, gratis självbedömningsverktyg för att bedöma sina egna färdigheter, individualiserad information om studiemöjligheter i Europa och information om och stöd för att få examina erkända i olika EU-länder.

Det nya Europass-systemet är också kopplat till andra EU-verktyg och tjänster för arbetsmarknader och utbildningssystem, till exempel portalen för rörlighet i arbetslivet EURES. På detta sätt ska det bli lättare att utbyta information och användarna får bättre service.

EU:s medlemsländer, parlamentet och kommissionen enades om en reform av Europass-systemet under trepartsförhandlingen den 15 december 2017 och kommittén för de ständiga representanterna Coreper I godkände överenskommelsen den 20 december. För att reformen ska sätta igång ska den ännu godkännas formellt i rådet och under parlamentets plenarsammanträde.

Europass-reformen är en del av den nya kompetensagenda för Europa som godkändes den 10 juni 2016.

 

Källor och ytterligare information:

Europeiska unionens råd

europass.fi

 

Texten publicerades ursprungligen på webbplatsen för Finlands EU-representation.