Kuva: Pixabay
Uutinen 17.1.2018

EU tarttui muoviongelmaan

Komissio julkaisi 16.1.2018 EU:n ensimmäisen muovistrategian. Sen tavoitteena on vähentää muovijätteen  aiheuttamia ongelmia.

Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Muovin tuotanto on maailmanlaajuisesti 20-kertaistunut 1960-luvun jälkeen, ja oli 322 miljoonaa tonnia vuonna 2015. Tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia.

Mikromuovien käyttöä vähennetään

Komissio on käynnistänyt toimet mikromuovien käytön rajoittamiseksi esimerkiksi kosmetiikassa. Samalla komissio korostaa, että mikromuovien lähteistä sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Jatkoselvittelyn kohteena ovat esimerkiksi laatu- ja merkintävaatimukset autonrenkaille, tekstiilien pesemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen sekä jäteveden tehokkaampi puhdistaminen.

Parhaillaan komissio valmistelee myös kertakäyttömuovien rajoittamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta. Se julkaistaneen kevään aikana.

Kierrätysmuovien kysyntää halutaan lisätä

Kierrätysmuovien kysyntää halutaan edistää muun muassa kehittämällä laatustandardeja kierrätysmuoveille. Komissio aikoo myös käynnistää EU:n laajuisen kampanjan, jossa julkiset ja yksityiset toimijat sitoutuisivat käyttämään kierrätettyä muovia tuotteissaan.

Komission julkaiseman aloitepaketin käsittely käynnistyy välittömästi jäsenmaissa. EU:n ympäristöministerit keskustelevat paketista maaliskuussa, ja ympäristöneuvosto antanee sitä koskevat päätelmät kesäkuussa.

Komissio on teettänyt strategian valmistelun tueksi useita selvityksiä ja järjestänyt kuulemisia eri sidosryhmille. Viime vuoden lopulla alustavasti hyväksyttyjen EU:n jätedirektiivimuutosten yhteydessä kiristettiin muovipakkausten kierrätystavoitteita ja lisätään niiden erilliskeräystä.

 

Tietoa muoveista:

  • EU:ssa muovin uudelleenkäyttö ja kierrätys melko vähäistä. Alle 30 prosenttia EU:n alueella syntyvästä muovijätteestä kerätään kierrätystä varten. Tästä osa viedään EU:n ulkopuolisiin maihin.
  • EU-maiden muovijätteestä 31 prosenttia päätyi kaatopaikoille ja 39 prosenttia poltettavaksi vuonna 2015. Suomessa orgaanisen jätteen kuten muovien sijoittaminen kaatopaikalle on kielletty.
  • Suurin osa EU:n muovijätteestä on peräisin pakkauksista.
  • Kierrätysmuovin käyttö on vähäistä (6 % muovin käytön tarpeesta)

 

Lähteet: Ympäristöministeriö, tiedote 16.1.2018

Euroopan komission tiedote 16.1.2018