Kuva:
Uutinen 31.1.2018

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2018 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 370 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan 15 kansalaisjärjestölle Eurooppa-tiedottamiseen. Yhteensä tuettuja hankkeita on 18.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa tämän tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä. Avustuksilla edistetään kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista ja kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen, EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2018 hakukierroksen painopisteitä olivat EU:n tulevaisuus ja sen merkitys Suomelle: brexit, talous- ja kauppapolitiikka, EMU, EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan lukien puolustus. Lisäksi teemoissa painotettiin nuorten mahdollisuuksia EU:ssa sekä jäsenyyden hyötyjä ja haittoja.

Hakukierroksella painotettiin hankkeiden viestinnällisyyttä kuten monikanavaisuutta, vaikuttavuutta ja tuotettujen aineistojen mahdollisimman laajaa jakelua ja saavutettavuutta erityisesti suuren yleisön parissa. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettävien valtionavustusten suuruusluokka oli 15.000–50.000 euroa hanketta kohden. Tukitason tavoitteena on tarjota järjestöille mahdollisuus tuottaa vaikuttavampia ja muuttuneen viestintäympäristön vaateet huomioivia hankkeita.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 43 järjestöltä 52 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Attac ry
 • Demokraattinen Sivistysliitto ry
 • Eurooppalainen Suomi ry
 • Eurooppanuoret ry
 • European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
 • Kansan Radioliitto ry
 • Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
 • Kuurojen Liitto ry
 • Maaseudun Sivistysliitto ry
 • Open Knowledge Finland ry
 • Rauhankasvatusinstituutti ry
 • SaferGlobe ry
 • Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen YK-liitto ry

Lisätietoja: Johanna Kotkajärvi, apulaisosastopäällikkö, viestintäosasto, puh. +358 295 351 351