Bild:
Nyheter 31.1.2018

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2018

Utrikesministeriet har beviljat totalt 370 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. 18 projekt har fått bidrag.

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. CSO:er har en viktig roll i att främja debatten om EU. Bidragen stöder CSO:ers arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands medlemskap.

I utlysningen 2018 låg fokus på EU:s framtid och dess betydelse för Finland, till exempel brexit, den ekonomiska politiken, handelspolitiken, Ekonomiska och monetära unionen EMU, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och försvaret. Ett annat viktigt tema var ungdomars möjligheter i EU och medlemskapets för- och nackdelar.

I utlysningen betonades särskilt projektens kommunikativa aspekter, till exempel utnyttjandet av flera olika kanaler, genomslagskraften och att det material som produceras sprids och är tillgängligt för en så stor publik som möjligt. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara gratis tillgängligt. De beviljade bidragen är mellan 15 000 och 50 000 euro per projekt. Avsikten med bidragsnivån är att CSO:er ska kunna genomföra projekt som har genomslagskraft i den rådande kommunikationsmiljön.

Utrikesministeriet fick inom utsatt tid 52 ansökningar från 43 organisationer. Det ettåriga stödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

 • Attac rf
 • Demokratiska Bildningsförbundet rf
 • Finland i Europa rf
 • Unga Europeer rf
 • European Youth Parliament Finland – EYP Finland rf
 • Folkets radioförbund rf
 • EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys rf
 • Finlands Dövas Förbund rf
 • Maaseudun Sivistysliitto ry
 • Open Knowledge Finland rf
 • Institutet för Fredsfostran rf
 • SaferGlobe rf
 • Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf
 • SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • Finlands FN-förbund rf

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef, kommunikationsavdelningen, tfn +358 295 351 351

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.