Kuva:
Uutinen 1.6.2018

EU:n hyvän hallinnon kehittämisohjelma Twinning 20 vuotta

EU:n Twinning-ohjelma tukee hyvän hallinnon kehittämistä. Twinning-toiminnassa EU-jäsenmaat auttavat toisiaan tai EU-naapuruuspolitiikan kohdemaita hallinnon ja lainsäädännön uudistamisessa sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden edistämisessä.

Twinning-hankkeilla voidaan tukea EU:n jäsenehdokasmaita EU:n lainsäädännön käyttöönotossa. Hankkeet keskittyvät pääasiassa oikeus- ja sisäasioihin, kuten korruption ehkäisemiseen, valtiontalouden kehittämiseen, valtion henkilöstöhallinnon uudistamiseen tai luonnonsuojeluun.

Molemminpuolista kehittymistä

Suomi pitää Twinning-hankkeissa mukanaoloa tärkeänä, koska hankkeet ovat tuloksellisia, ja ne tarjoavat hyviä vaikutusmahdollisuuksia. Twinning-hankkeissa suomalaiset pystyvät paitsi jakamaan omaa asiantuntijuuttaan, myös kehittämään omaa osaamistaan kansainvälisen yhteistyön myötä. Twinningissä tarkoituksena onkin muodostaa molemminpuoleisen kehittymisen mahdollistava yhteistyö sen sijaan, että kyseessä olisi yksisuuntainen väline avun vastaanottoon.

Twinning-hankkeet ovat noin kahden vuoden mittaisia. Pitkien hankeaikojen myötä yhteistyökumppaneista voikin tulla läheisiä. Ulkoministeriön Twinning-koordinaation vastuuvirkamiehen Heidi Lempisen mukaan Twinning-hankkeissa mieleenpainuvinta ovat olleet kaikki kollegat ja asiantuntijat, joiden kanssa on päässyt tekemään yhteistyötä. Vaikka työhön suhtaudutaan vakavasti, matkaan mahtuu myös huumoria. Tämän takia Lempinen kokeekin hankkeiden päätöstilaisuudet paitsi iloisiksi, myös haikeiksi tilaisuuksiksi.

Kuvassa tiiminvetäjä Heidi Lempinen (vas.), HAUSin toimitusjohtaja Anneli Temmes ja Twinning-tiimin edellinen vetäjä Eija-Leena Linkola.
Kuvassa tiiminvetäjä Heidi Lempinen (vas.), HAUSin toimitusjohtaja Anneli Temmes ja Twinning-tiimin edellinen vetäjä Eija-Leena Linkola.

Tuorein Twinning-tulokas Georgia

Toistaiseksi Suomi on tehnyt Twinning-yhteistyötä 27 maassa yhteensä 190 eri hankkeessa. Parhaillaan Suomi on mukana kolmessatoista hankkeessa yhdessätoista eri maassa. Viimeisimpänä on käynnistynyt tullialan hanke Georgiassa, jota Suomen Tulli toteuttaa yhteistyössä Puolan ja Latvian kanssa.

Heidi Lempisen mukaan Suomen tavoitteena on toimia tulevaisuudessakin aktiivisesti Twinning-hankkeissa. ”Suomen osaaminen on korkeatasoista ja hankkeemme ovat saaneet hyvää palautetta. Tästä laadusta haluamme pitää kiinni”, Lempinen sanoo.

Voi olla, että Twinning-toiminta tulee laajentuman tulevaisuudessa myös nykyisten EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaiden ulkopuolelle, kuten Aasiaan tai Latinalaiseen Amerikkaan.

Twinning lyhyesti:

  • Hyvän hallinnon kehittämisohjelma
  • Käynnistyi vuonna 1998
  • Avustuksen saajina esimerkiksi Itä-Euroopan valtioita
  • Ideana on jakaa parhaita käytäntöjä ja oppia käytännön kautta
  • Tarkoituksena tukea hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä erilaisilla hankkeilla

 

Lue lisää:

Twinning – 20 vuotta hyvän hallinnon kehittämishankkeita

European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations – Twinning

Twinning ja TAIEX – EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeet