Bild:
Nyheter 5.6.2018

EU:s utvecklingsprogram för offentlig förvaltning Twinning fyller 20 år

EU-programmet Twinning stöder utvecklingen av fungerande offentlig förvaltning. Genom Twinning-projekt hjälper EU:s medlemsländer varandra eller målländerna för EU:s grannskapspolitik, att utveckla den offentliga förvaltningen och lagstiftningen eller att stärka den ekonomiska och samhälleliga stabiliteten.

EU:s kandidatländer får genom Twinning-projekt hjälp att anpassa sig till EU-lagstiftningen. Projekten fokuserar i huvudsak på rättsliga och inrikes frågor, till exempel att förhindra korruption, att utveckla statsfinanserna, att reformera statens personaladministration eller att utveckla naturskyddet.

Ömsesidig utveckling

Finland anser att det är viktigt att vara med om Twinning-projekt eftersom projekten ger resultat och erbjuder goda påverkansmöjligheter. I Twinning-projekt kan finländare förutom dela med sig av sin egen expertis också utveckla sitt eget kunnande genom internationellt samarbete. Idén med Twinning är att bygga upp samarbete som möjliggör ömsesidigt utbyte och inte att vara en kanal för ensidigt bistånd.

Twinning-projekten brukar räcka ungefär två år. När projektet pågår så länge kan samarbetsparterna lära känna varandra. Ansvariga tjänstemannen Heidi Lempinen som är Twinning-koordinator vid utrikesministeriet säger att det som gjort störst intryck på henne är alla de kolleger och experter som hon fått samarbeta med. Alla tar arbetet på allvar, men det finns också utrymme för humor. När ett Twinning-projekt avslutas är stämningen enligt Lempinen samtidigt glad och vemodig.

Från vänster i bild: Twinning-koordinator Heidi Lempinen, Anneli Temmes från HAUS och Eija-Leena Linkola.
Från vänster i bild: Twinning-koordinator Heidi Lempinen, Anneli Temmes (HAUS) och Eija-Leena Linkola.

Georgien den nyaste Twinning-partnern

Hittills har Finland drivit Twinning-samarbete i 27 länder inom sammanlagt 190 olika projekt. För närvarande är Finland med i 13 projekt i 11 olika länder. Det senaste projektet som startats är ett projekt inom tullsektorn i Georgien, vilket finska Tullen genomför i samarbete med Polen och Lettland.

Enligt Heidi Lempinen har Finland för avsikt att agera aktivt i Twinning-projekt också i framtiden. ”Finland har högklassigt kunnande och våra projekt har fått positiv respons. Vi bemödar oss om att upprätthålla kvaliteten”, säger Lempinen.

Twinning-verksamheten kommer eventuellt att utvidgas i framtiden till länder utanför de områden som omfattas av EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik, till exempel till länder i Asien eller Latinamerika.

 

 

Twinning i korthet: 

  • Utvecklingsprogram för offentlig förvaltning som startade 1998.
  • Mottagarna är bland annat stater i Östeuropa.
  • Idén är att dela med sig fungerande praxis och lära genom praktiskt orienterat samarbete.
  • Syftet är att stödja utvecklandet av den offentliga förvaltningen och lagstiftningen genom projekt
  • Projektet kan genomföras av en organisation inom den offentliga förvaltningen eller någon annan offentlig aktör som godkänns av Europeiska kommissionen

Läs mer:

European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations – Twinning

EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt – Twinning och TAIEX