Kuva: Euroopan parlamentti
Uutinen 12.9.2018

Puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti tänä aamuna kello kymmeneltä Suomen aikaa jokavuotisen puheensa Euroopan unionin tilasta Euroopan parlamentille. Tämä linjapuhe oli samalla viimeinen, jonka Juncker piti parlamentille komission puheenjohtajana. Puheessaan Juncker viittasi historiaan, katsoi tulevaan ja esitteli komission aloitteita.

kuva: Euroopan komissio
kuva: Euroopan komissio

Puheessaan Juncker useasti peräänkuulutti vahvan ja yhtenäisen Euroopan tärkeyttä. Juncker korosti vain vahvan ja yhtenäisen Euroopan voivan vastata ilmastonmuutoksen, sisäisten ja ulkoisten uhkien, digitalisaation ja globalisaation asettamiin haasteisiin. Juncker totesi Euroopan olevan ”liian pieni jaettavaksi” ja käytti sateliittipaikannusjärjestelmä Galileoa esimerkkinä siitä, kuinka Euroopan maat kykenevät yhdessä sellaisiin suorituksiin, jotka olisivat yksittäisille jäsenmaille mahdottomia.

Juncker esitteli myös komission poliittisia aloitteita. Näistä ehkä eniten näkyvyyttä saanut on komission esitys kellojen siirroista luopumisesta. Monet jäsenmaat, kansalaiset sekä Euroopan parlamentti ovat kyseenalaistaneet käytännön, jossa kelloja siirretään tunnilla kahdesti vuodessa. Komissio järjesti asiasta julkisen kuulemisen kesällä 2018, johon vastasi ennätykselliset 4,6 miljoonaa vastaajaa, joista 84 prosenttia halusi lopettaa kellonsiirrot unionissa. Komissio esittää kellojen siirroista luopumista koordinoidusti vuonna 2019.

Kellonsiirroista luopumisen lisäksi Juncker esitteli aloitteita koskien turvallisuutta, muuttoliikettä, Afrikkaa, taloutta ja unionin päätöksentekoa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Afrikan ja Euroopan välisen suhteen pitäisi Junckerin mukaan perustua todelliseen kumppanuuteen eikä hyväntekeväisyyteen. Tämä hyödyttäisi molempia maanosia lisääntyvän kaupankäynnin, investointien ja työpaikkojen muodossa. Määräenemmistöpäätösten lisääminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa puolestaan tekisi Junckerin mielestä EU:sta vahvemman maailmanlaajuisen toimijan.

Katso lisätietoa puheesta ja komission aloitteista sekä koko puhe videoituna täältä