Kuva: Pixabay
Uutinen 12.2.2019

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2019 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 470 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Lisäksi myönnettiin 100 000 euroa europarlamenttivaaleihin liittyvään tiedotustoimintaan.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa tämän tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä. Avustuksilla edistetään kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista ja kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2019 hakukierroksen painopisteitä olivat EU:n toiminnan vaikutukset Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen, EU:n mahdollisuudet torjua informaatiovaikuttamista, brexitin vaikutukset, EU:n budjetti ja Suomi, EU:n arktinen politiikka sekä nuorten mahdollisuudet EU:ssa.

Hakukierroksella painotettiin hankkeiden viestinnällisyyttä kuten monikanavaisuutta, vaikuttavuutta ja tuotettujen aineistojen mahdollisimman laajaa jakelua ja saavutettavuutta erityisesti suuren yleisön parissa. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen.

Vuonna 2019 haettavaksi avattiin myös erillinen 100 000 euron määräraha, joka kohdistetaan Euroopan parlamentin vaalien alla järjestettävään valtakunnalliseen tiedotustoimintaan. Keskeisenä tavoitteena on luotettavan EU-tiedon tuominen kansalaisten ulottuville ja sen myötä kansalaisten äänestysaktiivisuuden nostaminen kevään 2019 europarlamenttivaaleissa, erityisenä kohderyhmänä nuoret.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä yhteensä 36 järjestöä 44 hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 21 järjestölle yhteensä 23 hankkeeseen.

Tukea europarlamenttivaaleihin liittyvään tiedotustoimintaan haki kaksi järjestöä kahteen eri hankkeeseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt avustusta seuraaville järjestöille:

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

Avoin yhteiskunta ry 

Eurooppalainen Suomi ry 

Eurooppanaiset ry

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Kansan Radioliitto ry 

Kuurojen liitto ry 

Maaseudun Sivistysliitto ry 

Nuorten Akatemia ry 

Rauhankasvatusinstituutti ry

Safer Globe ry 

Schuman-seura ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen opiskelijakuntien liitto -SAMOK ry

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund

Suomen YK-liitto ry 

Turun lähiradioyhdistys ry 

Valo-Valmennusyhdistys ry

Viestintä ja kehitys -säätiö

Vihreä Sivistysliitto ry 

Valtionavustukset europarlamenttivaaleihin liittyvään tiedotustoimintaan

Eurooppalainen Suomi ry