Bild: Pixabay
Nyheter 12.2.2019

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2019

Utrikesministeriet har beviljat totalt 470 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Utöver detta beviljades 100 000 euro för informationsverksamhet i anslutning till EU-valet.

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. CSO:er spelar en viktig roll i att främja debatten om EU. Bidragen stöder CSO:ers arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands medlemskap.

I utlysningen för 2019 låg fokus på inverkan av EU:s verksamhet på Finlands och finländarnas säkerhet, EU:s förmåga att motverka informationspåverkan, följderna av brexit, EU:s budget och Finland, EU:s politik för Arktis och möjligheter för ungdomar i EU.

I utlysningen betonades särskilt projektens kommunikativa aspekter, till exempel utnyttjandet av flera olika kanaler, genomslagskraft och att det material som produceras sprids och är tillgängligt för en så bred publik som möjligt. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara gratis tillgängligt. Det ettåriga stödet är avsett för informationsverksamhet i Finland.

För 2019 utlystes också ett anslag på 100 000 euro som riktas till riksomfattande kommunikation i samband med Europaparlamentsvalet. Målet är att förmedla pålitlig EU-information till allmänheten och därmed höja valdeltagandet i EU-valet våren 2019, särskilt bland ungdomar.

Statsunderstödet söktes av 36 organisationer för 44 olika projekt. Stöd beviljades 21 organisationer för 23 projekt. Två organisationer sökte stöd för två projekt i samband med EU-valet.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

Avoin yhteiskunta ry 

Finland i Europa rf

Eurooppanaiset ry

Unga Europeer rf 

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Folkets radioförbund rf 

Finlands Dövas Förbund rf

Maaseudun Sivistysliitto ry 

Nuorten Akatemia ry 

Institutet för Fredsfostran rf

Safer Globe ry 

Schuman-seura ry

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Finlands Fredsförbund

Finlands FN-förbund rf 

Turun lähiradioyhdistys ry 

Valo-Valmennusyhdistys ry

Viestintä ja kehitys -säätiö

Gröna Bildningsförbundet rf 

Stöd till informationsverksamhet i samband med EU-valet

Finland i Europa rf