Kuva: Petteri Heliste
Uutinen 28.5.2019

Tiedätkö, mitä ihosi alle päätyy? – tatuointivärit EU:n valvontaan

Yhdellä kymmenestä EU-kansalaisesta on tatuointi ja määrän odotetaan vain kasvavan tulevaisuudessa. Tatuointien yleisyydestä huolimatta EU ei ole säännellyt tatuointivärejä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) selvittämään tarvetta tatuointien turvallisuuden takaavalle sääntelylle. Helsingissä Vanhan kirkkopuiston kupeessa majaileva ECHA onkin tarttunut toimeen – alustavat esitykset rajoituksista on jo tehty.

Tatutointien terveysriskeistä ei paljoa tietoa

Tieto esimerkiksi tatuointivärien terveyriskeistä ja –haitoista on ollut aikaisemmin vähäistä. Koska ne voivat pysyä kehossa koko elämän ajan, liittyy niihin mahdollisesti riski pitkäaikaisesta haitallisille aineille altistumisesta. Niinpä ECHA on tutkinut tunnettuja tatuointi- ja kestopigmentointivärien kemikaaleja. Samalla virasto on selvittänyt turvallisempien vaihtoehtojen saatavuutta sekä tutkinut mahdollisen sääntelyn yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi teollisuuden ja palvelualan työpaikkoihin.

Aiheesta ei ole EU-lainsäädäntöä mutta muutama jäsenvaltio on kehittänyt kansallista lainsäädäntöään Euroopan neuvoston päätöslauselmien pohjalta. Tatuointiväreihin sovelletaan kuitenkin kaikkia kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä.  Ne velvoittavat tatuointivärien valmistajia esimerkiksi rekisteröimään käyttämänsä aineet ja noudattamaan EU:n sääntöjä värien pakkauksessa ja merkinnöissä. Kuitenkin monia vaarallisia aineita voi olla tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä niin pieniä määriä, ettei kaikkia velvoitteita voida välttämättä soveltaa niihin.

Selvitystuloksien pohjalta ECHA:n valmistellun raportin ja asiantuntijalausuntojen jälkeen asia etenee Euroopan komissiolle, joka esittää mahdollisia rajoituksia keskusteltuaan asiasta Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa, jäsenvaltiot ovat äänestäneet siitä ja Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tarkastelleet niitä.

Tarvitseeko tatuoinneista huolestua?

ECHA neuvoo uusia tatuointeja harkitsevia ottamaan selvää tatuoijan käyttämistä väriaineista, etenkin jos komissio päätyy esittämään rajoituksia. Jo olemassa olevan lainsäädännön nojalla tatuoijan pitäisi pystyä antamaan kattavasti tietoja käyttämistään väreistä, muun muassa niiden alkuperä ja jo tunnetut mahdolliset terveysriskit. Lisäksi hänen tulisi ostaa värit lähteestä, joka täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset.

Jos uuden tatuoinnin ottamisen jälkeen ilmenee terveysongelmia tai epätavallisilta vaikuttavia oireita, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin. Samaa neuvoa kannattaa noudattaa, jos nykyiset tatuoinnit huolestuttavat tai harkitsee tatuoinnin poistoa.

Tatuointien laserpoistossa pigmentti- ja muut aineet hajotetaan pienempiin osiin, jotka pääsevät kiertämään kehossa vapaasti käsittelyn jälkeen. Tatuointia hankkiessa kannattaa siis merkitä käytettyjen tatuointivärien tiedot muistiin.

ECHA, Euroopan kemikaalivirasto. Kuvaan on luovutettu laajat käyttöoikeudet. Photo: Lauri Rotko, tel. +358442666781, www.laurirotko.com
Euroopan kemikaaliviraston toimisto sijaitsee Vanhan kirkkopuiston kupeessa Helsingissä.
Kuvaaja Lauri Rotko, copyright Euroopan kemikaalivirasto 2013.

ECHA on Suomen kansainvälisimpiä työpaikkoja

ECHA edistää tatuointivärien lisäksi kaikenlaisten kemikaalien turvallista käyttöä Euroopan unionissa. Esimerkiksi monet arkiset tuotteet pesuaineista maaleihin sisältävät kemikaaleja, joiden mahdollisia terveyshaittoja ECHA selvittää. Virasto valvoo myös kemikaalien ympäristövaikutuksia – viime aikoina virasto on selvittänyt tarvetta rajoittaa mikromuovien käyttöä Euroopan laajuisesti.

Sääntelyn lisäksi ECHA myös auttaa niin kansalaisia kuin yrityksiä saamaan tietoa kemikaalien turvallisuudesta ja EU-lainsäädännöstä. Viraston tietokannasta löytyy kattavasti ja julkisesti tietoa eri kemikaaleista kaikilla EU:n 24:llä kielellä.

ECHA:n toimisto on sijainnut Helsingissä jo vuodesta 2007 ja se on kasvanut toimintansa aikana yhdeksi Suomen kansainvälisimmistä työpaikoista. Viraston 600:n työntekijän joukossa ovat edustettuna miltei kaikki EU-kansalaisuudet.