Bild: Petteri Heliste
Nyheter 28.5.2019

Vad kommer in under huden? – tatueringsfärger ska övervakas av EU

Var tionde EU-medborgare har en tatuering och mängden antas öka i framtiden. Trots att tatueringar är så vanliga har EU hittills inte reglerat de färger som används vid tatuering. Nu ska det bli en ändring. Kommissionen har bett Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) att reda ut behovet av reglering för att göra tatueringar säkra. ECHA, som ligger invid Gamla kyrkans park i Helsingfors, har nu tagit tag i saken och de första förslagen till begränsningar har redan framförts.

För lite kunskap om tatueringars hälsorisker

Vi har inte tillräckliga kunskaper om hälsoriskerna med till exempel tatueringsfärger. Eftersom färgerna kan stanna kvar i kroppen hela livet finns det en risk att man utsätts för långvarig exponering av skadliga ämnen. Nu har ECHA undersökt kemikalierna i kända färger för tatuering och permanent pigmentering. Samtidigt har myndigheten kartlagt tillgången till tryggare alternativ och undersökt eventuella samhälleliga konsekvenser av regleringen, till exempel vad gäller sysselsättningen inom industri och servicebranschen.

Det finns ingen EU-lagstiftning på detta område, men några medlemsstater har utvecklat nationell lagstiftning utifrån slutsatser av Europarådet. Tatueringsfärger omfattas emellertid av den EU-lagstiftning som gäller alla kemikalier. Denna lagstiftning ålägger till exempel tillverkare av tatueringsfärger att registrera de ämnen som används och att följa EU:s bestämmelser om förpackningar och påskrifter. Det kan trots det finnas flera olika farliga ämnen i färgerna, men så små mängder att alla bestämmelser inte kan tillämpas på dem.

Utifrån resultaten av sin utredning har ECHA skrivit en rapport och efter att experter gett utlåtanden om rapporten går ärendet vidare till kommissionen. Den kan föreslå begränsningar efter att ha diskuterat med Världshandelsorganisationen (WTO), medlemsstaterna har röstat om saken och Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har granskat förslaget.

Ska man oroa sig över tatueringar?

ECHA rekommenderar att den som överväger att ta en ny tatuering tar reda på vilka färger tatueraren använder, i synnerhet om kommissionen beslutar sig för att föreslå begränsningar. På basis av befintlig lagstiftning borde tatueraren kunna ge information om de färger som används, till exempel varifrån de kommer och om det finns några kända hälsorisker. Tatueraren är också skyldig att köpa sina färger från källor som fyller EU-lagstiftningens krav.

Om man får hälsoproblem eller ovanliga symptom efter att man tagit en tatuering lönar det sig att kontakta hälsovården. Samma råd lönar det sig att följa om redan gjorda tatueringar oroar dig eller du överväger att ta bort en tatuering.

När tatueringar tas bort med laser faller pigment och andra ämnen sönder i mindre delar som kan cirkulera fritt i kroppen efter behandlingen. Det lönar sig med andra ord att skriva upp vilka färger som används när man tar en tatuering.

ECHA, Euroopan kemikaalivirasto. Kuvaan on luovutettu laajat käyttöoikeudet. Photo: Lauri Rotko, tel. +358442666781, www.laurirotko.com
ECHA:s kontor ligger vid Gamla kyrkoparken i Helsingfors. Fotograf: Lauri Rotko, copyright Europeiska kemikaliemyndigheten 2013.

ECHA en av Finlands mest internationella arbetsplatser

ECHA arbetar inte bara för säkra tatueringsfärger utan för trygg användning av alla kemikalier i Europeiska unionen. Många vardagliga produkter, från tvättmedel till målfärg, innehåller kemikalier vars hälsoeffekter har utretts av ECHA. Myndigheten övervakar också kemikaliernas miljökonsekvenser. Under den senaste tiden har ECHA till exempel utrett behovet av att begränsa användningen av mikroplaster.

ECHA jobbar inte bara med lagstiftning och bestämmelser utan hjälper också medborgare och företag att finna relevant information om kemikaliesäkerhet och EU:s lagstiftning. I myndighetens databas finns omfattande och offentlig information om kemikalier på 24 olika språk.

ECHA:s kontor har varit beläget i Helsingfors sedan 2007 och myndigheten har blivit en av Finlands mest internationella arbetsplatser. Bland myndighetens 600 anställda finns så gott som alla EU-länder representerade.