Kuva:
Uutinen 31.12.2019

EU-puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Kroatialle

Suomen 1. heinäkuuta alkanut EU-puheenjohtajakausi päättyy vuoden 2019 loppuun. Suomelle kausi oli kolmas. Kroatia aloittaa historiansa ensimmäisen EU-puheenjohtajakautensa 1. tammikuuta 2020.

Suomi ja Kroatia ovat jo tehneet tiivistä yhteistyötä jo niin sanotussa puheenjohtajatriossa, jonka muodostavat kolme peräkkäin vuorossa olevaa puheenjohtajamaata. Tähän trioon on kuulunut myös Romania, joka toimi puheenjohtajana ennen Suomea.

Trio asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee. Romanian, Suomen ja Kroatian yhdessä laatima trio-ohjelma on painottanut muun muassa unionin yhteisiä arvoja, kestävää kasvua sekä ulkoisen toimintakyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.

Yhteisen ohjelman lisäksi kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa.

Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1.7. 2013.

Kroatian painopisteet EU-puheenjohtajakaudelle

Lisätietoa Suomen päättyvästä puheenjohtajakaudesta