Bild:
Nyheter 31.12.2019

EU-ordförandeskapet övergår från Finland till Kroatien

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd började den 1 juli och slutar vid utgången av 2019. EU-ordförandeskapet i år har varit Finlands tredje gång som rådsordförande. Kroatien inleder sitt första EU-ordförandeskap den 1 januari 2020.

Finland och Kroatien har redan haft ett nära samarbete i den så kallade trion bestående av de tre medlemsländer som sköter ordförandeskapet efter varandra. Denna trio omfattar också Rumänien, som var ordförande före Finland.

Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar ett gemensamt program, som innehåller de huvudsakliga teman som rådet kommer att behandla under en period av 18 månader. Det trioprogram som utarbetats av Rumänien, Finland och Kroatien har fokuserat på bland annat unionens gemensamma värden, hållbara tillväxt och starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet.

Utöver det gemensamma programmet utarbetar vart och ett av de tre länderna ett eget mer detaljerat halvårsprogram.

Kroatien gick med i Europeiska unionen den 1 juli 2013.

Kroatiens nationella halvårsprogram

Mer information om Finlands gångna EU-ordförandeskap