Ajankohtaista 11.2.2020

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2020 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 420 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan 20 kansalaisjärjestölle Eurooppa-tiedottamiseen. Yhteensä tuettuja hankkeita on 22.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa tämän tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä. Avustuksilla edistetään kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista ja kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2020 talousarviossa Eurooppa-tiedottamisen valtionavustuksiin esitettiin 370 000 euroa. Tämän lisäksi hallitus esitti vuoden 2020 talousarvion täydennyksessä lisärahoitusta kansalaisjärjestöjen valtionavustuksiin. Lisärahoituksesta 50 000 euroa kohdennettiin Eurooppa-tiedottamisen valtionavustuksiin, eli yhteensä vuodelle 2020 oli jaossa 420 000 euroa.

Vuoden 2020 hakukierroksen painopisteitä olivat nuorten EU, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys, EU:n budjetti ja Suomi, EU:n ilmastopolitiikka sekä EU ja Afrikka.

Hakukierroksella painotettiin erityisesti hankkeiden viestinnällisyyttä. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettyjen valtionavustusten suuruusluokka oli 15.000–40.000 euroa hanketta kohden.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä 41 järjestöä 52 eri hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 20 järjestölle yhteensä 22 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

Attac ry

Centrum Balticum

Eettisen kaupan puolesta ry

Eurooppalainen Suomi ry 

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Ihmisoikeusliitto

Kansanvalistusseura

Kuurojen liitto ry 

Nuorten Akatemia ry 

Safer Globe ry 

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Sadankomitea ry 

Suomen tubettajat ry 

Valo-Valmennusyhdistys ry

Vihreä Sivistysliitto ry 

Ydin-julkaisut ry

Lisätietoja: tiedottaja Sara Haalahti, puh. 0295 350 089 ja yksikönpäällikkö Ville Cantell, puh. 0295 351 847

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.