Kuva:
Uutinen 22.2.2021

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2021 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Tukea saaneita järjestöjä oli tällä hakukierroksella 21 ja tuettuja hankkeita 23.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa EU-tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä. Avustuksilla edistetään kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista ja kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2021 hakukierroksen painopisteitä olivat

* Nuorten EU 

* Ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys

* EU:n elpyminen ja kestävä kasvu – haasteet ja mahdollisuudet koronapandemian jälkeen

* EU:n globaali rooli ja ulkosuhteet

Hakukierroksella painotettiin erityisesti hankkeiden viestinnällisyyttä. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettyjen valtionavustusten suuruusluokka vaihteli 15 000–40 000 euron välillä hanketta kohden.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä 41 järjestöä 49 eri hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 21 järjestölle yhteensä 23 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

Eettisen kaupan puolesta ry

Eurooppalainen Suomi ry 

Eurooppanaiset ry

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Finnwatch ry

Kansan Radioliitto ry 

Kuurojen liitto ry 

Nuorten Akatemia ry 

Pirkan helmi ry 

Rauhankasvatusinstituutti ry

SaferGlobe ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Suomen Caritas ry 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Tubettajat ry 

Suomen YK-liitto ry 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Viestintä ja kehitys -säätiö s.r. (Vikes)

 

Lisätietoja: tiedottaja Sara Haalahti, + 358 295 350 089.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi