Bild:
Nyheter 22.2.2021

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 21 organisationer för 23 olika projekt.

Syftet med statsunderstödet för civilsamhällesorganisationernas Europainformation är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. CSO:er spelar en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU. Genom understödet främjas organisationernas arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands EU-medlemskap.

De prioriterade områdena i utlysningen 2021 var:

* EU för ungdomar

* de mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen

* EU:s återhämtning och hållbar utveckling – svårigheter och möjligheter efter coronapandemin

* EU:s globala roll och yttre förbindelser

I ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara gratis tillgängligt. De beviljade bidragen ligger mellan 15 000 och 40 000 euro per projekt.

Statsunderstödet söktes av 41 organisationer för 49 olika projekt. Stödet beviljades 21 organisationer för 23 projekt. Det ettåriga understödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

Eettisen kaupan puolesta ry

Finland i Europa rf

Eurooppanaiset ry

Unga Européer rf 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Finnwatch rf

Folkets radioförbund rf 

Finlands Dövas Förbund rf

Nuorten Akatemia ry 

Pirkan helmi ry 

Institutet för Fredsfostran rf

SaferGlobe rf

SOSTE Finlands social och hälsa rf

Fingo rf

Caritas Finland rf 

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Suomen tubettajat ry 

Finlands FN-förbund rf 

TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf

Viestintä ja kehitys -säätiö s.r.

 

Ytterligare information: informatör Sara Haalahti, +358 295 350 089

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.