Kuva:
Uutinen 26.3.2021

Rokotekysymykset pääroolissa Eurooppa-neuvoston videokokouksessa

 

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.3.2021
200/2021

Koronapandemiatilanne ja rokotteet olivat vahvasti esillä 25. maaliskuuta järjestetyssä Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokouksessa. Muita kokouksen aiheita olivat sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka, digitalisaatio ja talous, itäinen Välimeri sekä informaatiokohtana Venäjä. Lisäksi videoyhteyksin järjestettiin Eurohuippukokous sekä erillinen keskustelu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa.

Koronapandemiaan liittyneessä keskustelussa esillä olivat erityisesti rokotetuotannon ja –jakelun nopeuttaminen, vientilupamekanismin merkitys sekä tuleviin terveyskriiseihin varautuminen. Päämiehet vahvistivat, että EU:n yhteishankinnan kautta ostetut rokotteet jaetaan edelleen asukasluvun mukaisessa suhteessa. Työtä jatketaan suurlähettilästasolla rokotteiden nopeiden ja tasapuolisten toimitusten varmistamiseksi.

Eurooppa-neuvoston jäsenet keskustelivat myös unionin sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta, digitaloudesta sekä taloudesta. Kokouksen julkilausumassa EU-johtajat korostavat vahvojen, kriisinkestävien ja toimivien sisämarkkinoiden merkitystä. Teollisuuden kilpailukykyä ja kriisinkestävyyttä on vahvistettava, jotta voidaan vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää.

EU-johtajat keskustelivat myös itäisen Välimeren tilanteesta ja unionin suhteista Turkkiin. Itäisen Välimeren osalta on tapahtunut myönteistä kehitystä. Mikäli Turkki jatkaa rakentavaa toimintaansa, unioni on valmis edistämään yhteistyötä Turkin kanssa eri aloilla. Toisaalta EU-johtajat totesivat, että tilannetta seurataan jatkossakin tarkasti. EU on valmis vastaamaan päättäväisesti, mikäli Turkin toiminta sitä edellyttää.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel informoi kokouksen osallistujia keskustelustaan presidentti Vladimir Putinin kanssa. Strateginen keskustelu Venäjästä käydään seuraavassa varsinaisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Erillinen Eurohuippukokous keskusteli euron kansainvälisen roolin vahvistamisesta. Eurohuippukokous totesi julkilausumassaan kannattavansa euron kansainvälisen aseman vahvistamista. Näin voitaisiin edistää avointa strategista riippumattomuutta talous- ja rahoitusasioissa, lisätä maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vakautta sekä tukea yrityksiä ja kotitalouksia unionin alueella.

Kokouksen varsinaisen asialistan ulkopuolella EU-johtajat keskustelivat Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa. Keskustelussa esillä olivat muun muassa rokotuksiin liittyvien haasteiden globaali luonne, tarve vaikuttaville ilmastotoimille ja EU:n sekä Yhdysvaltojen yhteiset arvot.

Lisätietoa Eurooppa-neuvoston päätöksistä ja Eurohuippukokouksen päätelmistä löydät neuvoston sivuilta sekä EU:n yhteisistä toimeista koronapandemiassa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia