Kuva: EU
Uutinen 28.6.2021

Eurooppa-neuvosto ja eurohuippukokous vauhdittivat talouden elpymistä

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.6.2021

Brysseliin kokoontuneet EU-johtajat keskittyivät toisena kokouspäivänään, juhannusaattona 25. kesäkuuta, talousasioihin. Esillä oli talouden elvytystoimet sekä pankkiunionin loppuunsaattaminen. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin.

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen siitä, että talouden elpymiseen tähtäävä Next Generation EU -välineen hyödyntäminen etenee aikataulussa. EU-johtajat kehottivat Euroopan komissiota ja neuvostoa edistämään kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksymistä niin, että jäsenmaat hyötyvät rahoituksesta nopeasti ja täysimääräisesti. Hankkeet tukevat unionin vihreää ja digitaalista siirtymää, mikä on ollut Suomelle tärkeää. Euroopan komissio hyväksynee Suomen suunnitelman alkusyksystä.

Eurohuippukokous totesi, että unionin ja jäsenvaltioiden toimet ovat luoneet pohjan vahvalle, osallistavalle ja kestävälle elpymiselle koronapandemian jälkeen. EU-johtajat totesivat olevansa tyytyväisiä myös euroalueen finanssipolitiikan tiiviiseen koordinointiin. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa elpyminen ja ehkäistä pandemian pitkittyneitä kielteisiä vaikutuksia.

Eurohuippukokous vahvisti sitoutumisen pankkiunionin loppuunsaattamiseen. Kokous kehotti euroryhmää sopimaan työsuunnitelmasta, jossa käsitellään pankkiunionin viimeistelemisen edellyttämät asiat.

Eurohuippukokous korosti tukeaan pääomamarkkinaunionille ja kehotti toimeenpanemaan sitä koskevan toimintasuunnitelman nopeasti. Kokous totesi, että pääomamarkkinoiden yhdentymisen ja kehittämisen rakenteelliset haasteet on tunnistettava ja niihin on puututtava, erityisesti yritysten maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön kohdealoilla. Vihreä rahoitus, mukaan lukien vihreitä joukkovelkakirjoja koskeva standardi, voi toimia täysimittaisen pääomamarkkinaunionin katalysaattorina.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia