Kuva: EU
Uutinen 22.10.2021

Eurooppa-neuvosto keskusteli energian hinnoista ja oikeusvaltiotilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.10.2021 

Eurooppa-neuvosto keskusteli Brysselissä torstaina 21. lokakuuta korkeista energian hinnoista, EU:n oikeusvaltiotilanteesta, koronapandemiasta sekä kauppapolitiikasta. Lisäksi ulkosuhdeasioissa nousivat esille Glasgow’n COP26-ilmastokokous, Itäinen kumppanuus ja ASEM-huippukokous. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin. Kokous jatkuu perjantaina.

Eurooppa-neuvosto kävi laajan keskustelun energian hintojen nousun vaikutuksesta kansalaisiin ja yrityksiin. Komissiota ja neuvostoa pyydetään harkitsemaan keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia, joilla voidaan estää liiallista hintojen vaihtelua. Samalla halutaan vahvistaa EU:n energian joustava käyttö ja varmistaa vihreä siirtymä. Ylimääräinen energianeuvosto kokoontuu 26. lokakuuta Luxemburgissa harkitsemaan jatkotoimia.

Suomi katsoo, että hintashokkien välttämiseksi on tärkeää luopua fossiilisista polttoaineista. Samaan aikaan on kasvatettava uusiutuvan energian ja muiden päästöttömien energialähteiden osuutta. Hintojen noustessa on kiinnitettävä huomiota haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuluttajiin.

Varsinaisen asialistan ulkopuolella EU:n valtiojohtajat käsittelivät myös jäsenmaiden oikeusvaltiotilannetta. Keskustelussa nostettiin esille huoli EU-oikeuden etusijan kyseenalaistamisesta. Suomi katsoo, että toimia oikeusvaltion vahvistamiseksi Euroopassa on jatkettava. Demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä perus- ja ihmisoikeudet ovat unionin kaiken toiminnan perusta.

Eurooppa-neuvosto totesi rokotusten edistäneen merkittävästi Covid-19:n vastaista taistelua. Rokotuskattavuutta on edelleen nostettava muun muassa torjumalla disinformaatiota. Rokotteiden tuotantoa on niin ikään vauhditettava myös siksi, että EU voi vastata sitoumukseen globaalista solidaarisuudesta. EU:n on jatkossa oltava paremmin varautunut kriiseihin.

Eurooppa-neuvosto kävi strategisen keskustelun kauppapolitiikan tavoitteista. Suomi katsoo, että EU:n on pysyttävä avoimena kansainväliselle kaupalle ja investoinneille, ja sillä on oltava johtorooli Maailman kauppajärjestön uudistamisessa. Kauppapolitiikan on myös vahvistettava kestävän kehityksen tavoitteita.

Ulkosuhteissa Eurooppa-neuvosto käsitteli valmistautumista ASEM-huippukokoukseen 25. ja 26. marraskuuta sekä itäisen kumppanuuden huippukokoukseen 15. joulukuuta. Glasgow’n COP26-kokouksen osalta EU:n valtiojohtajat peräävät kunnianhimoisia globaaleja toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Eurooppa-neuvosto huomioi myös Kiinan Kunmingissa järjestettävän luonnon biodiversiteettia käsittelevän COP15-kokouksen valmistelut. Luonnon monimuotoisuuden kadon estämiseksi tarvitaan kunnianhimoisia toimia.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231.v